12.09.2014
Artikel

DM er – også – en kaffeklub

Vi er noget, men vi er også nogen i det, vi laver. Det “nogen” forsømmer de professionelle netværk at favne, selv om det oftest er lige der, vi har allermest på spil. Derfor lancerer DM til efteråret et alternativt netværkstilbud og indbyder til kaffe efter “The Barista Principle”.

Af Pernille Siegumfeldt

LinkedIn, Facebook og andre virtuelle tjenester kan meget, når vi skal hente inspiration til fag og arbejdsliv. Rigtig mange mennesker får også en del ud af at dyrke deres interesser i grupper med ligesindede. De etablerer formelle netværk, fx med andre ledere, biologer, antropologer, universitetslektorer eller offentligt administrativt ansatte.

Samtidig er der en stigende erkendelse af, at mange professionelle netværk forsømmer at favne hele det felt, der ligger midt imellem det private, det personlige og det professionelle. Og det til trods for, at det ofte er lige præcis i det felt, mange henter deres største inspiration og arbejdsglæde.

Det er her, det gamle kaffehus og “The Barista Principle” kommer ind i billedet.

“Tid er en knap ressource, og derfor skal et netværk give sine medlemmer ny energi, også på andre parametre end det rent faglige. Hvis ikke, bliver netværket hurtigt oplevet som uvedkommende. Den tid er ovre, hvor vi adskiller privatpersonen fuldstændigt fra jobbet. Hvad enten du arbejder med kommunikation, miljø eller undervisning, så trækker du i jobbet på dine private værdier, dine personlige egenskaber og erfaringer. Ofte er det den, du er, der definerer, hvad du er optaget af, og hvor du finder mening, også i dit arbejdsliv. Derfor vil DM facilitere en række netværk, som også inddrager det personlige i det professionelle og fokuserer på, hvem du er i det, du laver”, forklarer Jacqueline Albers Thomasen, der er netværkskonsulent i DM.

Helt ude i skoven
Gennem århundreder har kaffehuset været et helt centralt mødested i mange kulturer. Det er her, politik er blevet diskuteret, sladder hvisket i øret og meninger udvekslet med gamle venner og tilfældigt forbipasserende.

I gamle tiders kaffehuse hængte du din titel på knagen ved indgangen, og det har DM ladet sig inspirere af.

“Det betyder noget, at mødet finder sted ikke i hjemmet eller på arbejdspladsen, men i et tredje rum, hvor alle er lige. Derfor har vi valgt at starte de nye vidensnetværk op på kaffebarer i København og i Aarhus, men vi etablerer også et åbent netværk under overskriften “Helt ude i skoven”, hvor vi vil lokke folk med ud at gå, samtidig med at vi får tænkt og talt med hinanden. Helt banalt handler det om, at der sker noget andet – måske noget mere ægte – når vi mødes ansigt til ansigt, og det er vores sanser, kommunikationsform og intuition, der er med til at forme relationen med andre. Det fællesskab, vi eventuelt oplever, opstår på tværs af fag og hierarkier og handler mere om interesser og værdier”, uddyber Jacqueline Albers Thomasen.

Ny forskning dokumenterer, at grænsen for, hvor store professionelle og virtuelle netværk et enkelt menneske reelt kan overskue, ligger på maks. 150.

“Med kaffehus-netværk forsøger vi at gå den modsatte vej og dyrke de nære DM-relationer, hvor medlemmerne kan hente præcis den personlige og faglige inspiration, som er væsentlig for, at de kan manøvrere i deres karriere. Der skal virkelig være noget at komme efter, når vi investerer i relationer”, pointerer DM’s konsulent.

De første møder på kaffebarer vil blive styret af en netværkskonsulent fra DM, men tanken er, at de, der møder frem, skal inddele sig i mindre grupper efter interesser og lidenskab, og at de skal køre selvstændigt videre.

“De netværk, vi skubber i gang i kaffehuset til oktober, skal ikke nødvendigvis køre i årevis. De mest levedygtige netværk vil typisk være sammensat af meget forskellige typer af mennesker, der forstår værdien af at være i gruppe med nogen, der ikke bare ligner dem selv. Det kan være en fælles interesse for åer i Danmark, for håndtering af ledelsesdilemmaer, for mere humanisme i dansk politik eller noget helt fjerde, der er afsættet. Uanset emnet, så er fællesskabet afgørende – og DM giver kaffen”, siger Jacqueline Albers Thomasen.