06.06.2014
Artikel

DM’s formand, Ingrid Stage, aflastes af endnu en næstformand

Af Mogens Tanggaard

I forlængelse af sin konstituering som formand for Akademikerne (AC) i efteråret 2013 varetager Ingrid Stage nu som næstformand i Akademikerne stadig en række særlige og tidskrævende funktioner på vegne af alle akademikerorganisationerne. Samtidig er DM’s eksterne engagementer, lobbyarbejde og samarbejder med andre organisationer steget ganske betragteligt, hvortil kommer arbejdet med en fornyelse af DM’s vedtægter.

For at DM kan være repræsenteret bedst muligt på alle områder og skabe en bredere offentlig synlighed, er det Ingrid Stages vurdering, at der er behov for et egentligt formandskab med en næstformand udpeget af Hovedbestyrelsen ved siden af den ifølge vedtægten konstituerede næstformand.

Den nye og udpegede næstformand er Camilla Gregersen, der også er nyvalgt formand for sektionen DM Privat. Den siden januar 2013 konstituerede næstformand er Peter Grods Hansen, der også er formand for sektionen DM Offentlig.