Foto: Jakob Dalsgaard Larsen
29.11.2013
Artikel

“Det er fedt at få den pris”

Årets modtager af Tillidsprisen 2013 Charlotte Palludan er faktisk lidt overrasket over, hvor glad hun i virkeligheden blev for at få prisen som årets tillidsrepræsentant. 41 kolleger gav hende et skudsmål, som gjorde opgaven med at udpege årets TR let for priskomitéen.

Af Mogens Tanggaard
“Er det ikke vidunderligt!”. Sådan lød den umiddelbare kommentar fra Charlotte Palludan til det konstaterende spørgsmål: “Du har fået DM’s Tillidspris 2013 …”. 

Charlotte er et politisk menneske. Det hersker der ikke tvivl om. Hun kommer ud af en familie, der altid har været politisk engageret og dermed også fagligt organiseret. Som student og pædagogmedhjælper i en daginstitution i 1984 blev hun første gang valgt som tillidsrepræsentant af kollegerne. Efter uddannelsen som kultursociolog fra Københavns Universitet og ansat i sit første job på det, der dengang hed Danmarks Lærerhøjskole, i dag DPU, blev hun hurtigt valgt som tillidsrepræsentantsuppleant for sine nærmeste kolleger, nogle år senere som tillidsrepræsentant, dernæst som suppleant for fællestillidsrepræsentanten og sluttelig, for to år siden, som fællestillidsrepræsentant. 

“I min egen optik har jeg altid været tillidsrepræsentant”, siger hun. Det forstår man.

“Jeg kan ret godt lide at engagere mig i sociale sammenhænge. Jeg kan lide at omgås mennesker og skabe netværk. Som tillidsrepræsentant har man mulighed for at komme tæt på alle typer og grupper af medarbejdere … ledelsen, HK’ere, betjente … man bliver en del af organisationen med mulighed for at se de mange perspektiver. Og så får man en talerstol ved alle de møder, man deltager i”, konstaterer tillidsrepræsentanten gennem knap 30 år.

(Her afbrydes interviewet, fordi et papir kræver Charlottes underskrift i hendes egenskab af bestyrelsesformand for en daginstitution. Hun skal skrive under på, at hun er bekendt med, at daginstitutionen har fået en ny tillidsrepræsentant. Det gør hun uden tvivl med stor fornøjelse).

Energisk vedholdende
Det giver meget mening for Charlotte at være fagpolitisk aktiv. “Arbejdsliv og arbejdsvilkår er så afgørende for menneskers samlede liv. Som tillidsrepræsentant kan man bidrage meget konkret og synligt til at sikre folk ordentlige forhold på arbejdspladsen. På min arbejdsplads prøver jeg at udbrede betydningen af at være med i en fagforening, fx ved indgåelse af ansættelseskontrakter. Og vi holder vip-møder, hvor folk bliver opmærksomme på fagforeningens rolle”.

Nu er Charlotte på en arbejdsplads, hvor alle umiddelbart er tilbøjelige til at være medlem af en fagforening. Så på den måde er det ikke det sværeste sted at være tr. Det vedvarende daglige slid på DPU er at sikre de løstansatte og tidsbegrænset ansatte ordentlige vilkår. Det udmatter dog ikke prismodtageren: “Jeg vil karakterisere mig selv som vedholdende. Jeg kan godt finde energien ved at trække de samme processer op og op igen”.

Har der været dramatiske sager og perioder? Charlotte vil hellere bruge ordet “slidsomt”. Som da tre filosoffer for nogle år siden skulle afskediges. Og de intensive perioder med fusioner og omstruktureringer. “Det gjaldt om at holde hovedet koldt og sikre sammenholdet mellem de forskellige grupper”.

Hvor mange år endnu tager hun tørnen som tillidsrepræsentant? “Når jeg først er inde i noget, har jeg meget svært ved at opgive det. Det er spændende og vigtigt. Så jeg har ingen slutdato på det. Men det er godt, at man som tillidsrepræsentant skal vælges relativt ofte, så kan det jo prøves, om det fortsat er mig, der skal bestride posten”.

Ud over denne post bestrider Charlotte Palludan også posten som medlem af DM’s hovedbestyrelse valgt ind for Fagforeningslisten.


41 kollegers indstilling af Charlotte Palludan til DM’s Tillidspris 2013

Vi indstiller hermed Charlotte Palludan til DM’s tillidspris med følgende motivation:
Charlotte Palludan bør anerkendes for sin utrættelige og imponerende indsats som tillidsrepræsentant for at sikre et højt informationsniveau, sin insisteren på og praktisering af en hensigtsmæssig mødekultur og en aktiv medlemsinddragelse i tr’s arbejde, ikke bare lokalt, men også i DM, nationalt og internationalt.

Charlotte har politisk tæft, en skarp analytisk evne, er vedholdende, når hun kæmper for en sag, men har også blik for den andens position, og derfor finder hun konstruktive løsninger, som alle kan leve med. 

Charlotte har et gennemført demokratisk sindelag og formår at lade det gennemstrømme alle samarbejdsrelationer og -processer. Hun har en grundlæggende respektfuld, ligeværdig og solidarisk tilgang til sine kolleger og formår at bygge bro over uenigheder. Charlotte har stor faglig og menneskelig integritet, som med venlighed, omhu og humor præger hendes omgang med høj såvel som lav, med medspillere såvel som modstandere.

På et universitet, hvor topstyrede forandringsprocesser, uhensigtsmæssige omorganiseringer og voksende afstand mellem ledelse og medarbejdere kan aflæses i en katastrofal psykisk apv, har Charlotte spillet en central rolle som tr. Det er hende, der nu i årevis gennem den ene organisationsændring efter den anden har holdt fast i de mest basale regler for ret og rimelighed. 

Ikke mindst ønsker vi at give Charlotte stor anerkendelse for hendes indlevelse og takt, når det er allermest nødvendigt. Der er kolleger, som føler en stor og livslang taknemmelighed for hendes konkrete arbejde som tr. Hendes håndtering af dramatiske arbejdsmæssige situationer som følge af de senere års omstruktureringer har ikke bare været fantastisk kompetent. Charlottes måde at handle på betød også, at der aldrig var tvivl hos udsatte kolleger om, hvor de havde hende – altid med stor medmenneskelig fornemmelse og en solidaritet, som overskred snævre fagforeningsgrænser. Hun er om nogen værdig til betegnelsen tillidsrepræsentant.