27.09.2013
Artikel

Professor: Kommissionen siger ikke noget nyt

Drop regler og fokuser på resultater i det offentlige, siger produktivitets-kommissionen. Men hvordan, spørger professor.

Af Thomas Bøttcher
Vi skal tænke os bedre om i fremtiden. Meget mere får man ifølge en kronik af professor ved Aarhus Universitet Peter Bjerre Mortensen ikke ud af at læse Produktivitetskommissionens seneste rapport.

”Udskift regler om processer med klare krav til resultater”, lyder således en af kommissionens anbefalinger, men uden at der ifølge Peter Bjerre Mortensen argumenteres for, hvordan mål- og resultatstyringen i praksis udfordres.

”Grundlæggende handler rapporten meget om, hvordan politikere, embedsmænd og ledere i det offentlige ”bør” opføre sig, men ikke meget om, hvordan man bør tilrettelægge de institutionelle rammer ud fra, hvad vi ved om, hvordan politikere embedsmænd og ledere faktisk opfører sig”, hedder det i kronikken.

Hvad er problemet?

”Det kunne jo være, at der viste sig en tendens, når man fx koblede reglerne med politikernes behov for at demonstrere handlekraft. Når der opstår sager, kommer der jo typisk flere regler Man kan jo diskutere, om det på mange områder overhovedet giver mening at adskille mål og proces”. 

Han peger eksempelvis på sagen om undervisningstid på universitetsområdet, hvor uddannelsesministeren greb ind over for et påstået lavt timetal. Procesindblanding frem for resultatstyring.

”Beslutningstagere kommer let i et krydspres, hvor de ganske vist gerne vil tænke langsigtet, men føler sig tvunget til at reagere på et konkret pres. Der er ikke nogle nemme løsninger, men jeg synes godt, at kommissionen kunne have tænkt i mere institutionelle baner i forhold til, hvordan man gør systemet troværdigt”, siger Peter Bjerre Mortensen.