Foto: Colourbox
13.09.2013
Artikel

Lovgivning vil normalisere barsel til fædre

En øremærkning af barsel til fædre vil resultere i et stigende antal mænd på orlov med deres små børn. Det dokumenteres igen-igen af et studie fra SFI.

Af Pernille Siegumfeldt
De islandske fædre er flittigst til at gå på barselsorlov med deres børn. Men også både finnerne, nordmændene og svenskerne gør det i langt større omfang end de danske mænd. 

At en øremærkning af barsel til fædrene har en kolossal betydning for orlovsmønstrene i de forskellige nordiske lande, er en af konklusionerne i et studie fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har nærlæst og sammenkørt nordisk forskning på området.

Studiet peger på, at der er flere dominerende forklaringer på, hvorfor der er så store forskelle på orlovsadfærden i lande, vi traditionelt sammenligner os med. Fordelingen af barsel mellem far og mor er fx både økonomisk og kulturelt bestemt. En øremærkning opfattes som en rettighed, men mændene tager til gengæld sjældent orlov ud over den øremærkede periode. Det står også klart, at mødrenes uddannelsesniveau har en afgørende betydning for, hvordan far og mor fordeler orloven. I familier, hvor moderen har en lang eller længerevarende uddannelse, vil forældrene i højere grad dele orloven mellem sig. Dog er der en lavere sandsynlighed for, at fædrene tager orlov, hvis de sidder i et lederjob.

Især en ting har slået seniorforsker Helle Holt fra SFI, der har sammenskrevet rapporten for Beskæftigelsesministeriet.
“Det er overraskende, at lovgivningen i så høj grad er med til at normalisere barselsorlov for fædrene og dens længde. Når loven siger tre måneder, så tager de tre måneder, sjældent hverken mere eller mindre. Det understreger, at har man et politisk ønske om at skubbe til en mere ligelig fordeling af barslen mellem mænd og kvinder, så er lovgivning altså vejen frem”, understreger Helle Holt.

Hemmelig lykke
Mens Sverige, Norge, Finland og Island har øremærket en del af orloven til fædre, skiller Danmark sig ud ved kun at have reserveret den ganske korte periode til fædre umiddelbart efter fødslen. 

“Hvis man i Danmark ændrer lovgivning, som det fremgår af regeringsgrundlaget, at man gerne vil, så vil danske mænd formodentlig tage lige så meget orlov som mænd i de andre nordiske lande”, vurderer Helle Holt.

Det er muligt, at det vil ske helt af sig selv med tiden, lovgivning eller ej, tilføjer SFI’s seniorforsker;

“Jeg blev ringet op af en mand, efter at jeg havde deltaget i en radiodebat om mænd og barsel. Han fortalte mig, at han allerede for 20 år siden havde været på orlov med sin datter, og at det var noget af det bedste, han nogensinde havde oplevet. Hans pointe var, at det hidtil har været hemmeligholdt for mange mænd, hvor fantastisk det er at få lov at være sammen med sine børn derhjemme, mens de er små. Og at det kun er et spørgsmål om tid, før kvinderne ikke kan holde det hemmeligt længere”.