13.09.2013
Artikel

DM’s reaktion på finansloven

Af Gitte Butler
Regeringen har fremlagt sit bud på en kommende finanslov. DM hæfter sig især ved de manglende ambitioner på beskæftigelsesområdet og på budgettet for uddannelse og forskning.

Regeringen budgetterer med en stigning på 0,4 procent i de offentlige budgetter, hvilket skulle skabe omkring 2.000 offentlige arbejdspladser.

“I betragtning af at der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er sket et fald i offentlige stillinger på 16.600, så er 2.000 stillinger en dråbe i havet. Der er behov for en langt mere ambitiøs indsats for at skabe vækst og beskæftigelse. Jeg savner, at der sættes målrettet ind for at skabe job til de mange ledige dimittender. Det er god samfundsøkonomi at ansætte dimittender, blandt andet i de små og mellemstore virksomheder. Det sker fx gennem Akademikerkampagnen, der matcher ledige akademikere med virksomhedernes behov”, siger Peter Grods Hansen, næstformand i DM.

Regeringen ønsker at investere i grøn vækst og grøn omstilling. Næstformanden mener, at det er vigtigt at bringe dimittenders kompetencer i spil. 

“De sidder inde med ny viden og kan således både bidrage til væksten og regeringens ambitioner på området”, siger han.

Regeringen ønsker med finansloven at investere i bedre uddannelser og en ambitiøs forskningsindsats. Den foreslåede investering på 2,3 mia. ekstra til SU og taxametertilskud dækker det øgede optag af studerende på de videregående uddannelser. Peter Grods Hansen kvitterer for, at det øgede optag finansieres, men udtaler samtidig:

“Det ændrer ikke ved, at den fortsatte beskæring på to procent af taxametrene gør ondt både på professionshøjskolerne og universiteterne, særligt i en tid med voksende studentertal. Flere år med rekordstore studenteroptag udfordrer kvaliteten i uddannelserne. Det er afgørende, at de øgede midler til uddannelse bruges på ansættelse af flere videnskabelige medarbejdere på universiteterne, så de studerende kan sikres en uddannelse med høj faglig kvalitet, og sammenhængen mellem forskning og uddannelse bliver prioriteret. Og det bekymrer mig, at der samlet set vil være færre penge til forskningen”, siger DM’s næstformand, Peter Grods Hansen.

På professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er det tiltrængt med en langsigtet økonomi og midler til sikring af den fortsatte forskning og udvikling.