03.05.2013
Artikel

Akademikerne siger ja til OK 13

AC-organisationerne har med et overvældende flertal sagt ja til resultaterne af overenskomstforhandlingerne på AC-området. Renset for blanke stemmer stemte 73,6 pct. ja, mens 26,4 pct. stemte nej.

Af Franciska Lee Beckett
Blandt de i alt 19 AC-fagforeninger valgte kun Gymnasieskolernes Lærerforening og Handelsskolernes Lærerforening i sidste ende at forkaste forhandlingsresultatet. Modstanden i de to fagforeninger får dog i kraft af vedtægterne i Akademikerne (tidligere Akademikernes Centralorganisation) ikke indflydelse på det samlede ja.

DM’s formand, Ingrid Stage, har været meget kritisk over for arbejdsgivernes forhandlingsvilje eller mangel på samme, men endte i sidste ende med at anbefale et ja. Det skyldes ikke mindst udvidelsen af dækningsområdet, der betyder, at de fleste kandidatuddannelser, uanset bachelorgrad, fremover automatisk omfattes af AC-overenskomsten.

“Mange medlemmer har nok ikke været opmærksomme på det, men det er et punkt, som hidtil har været en betydelig udfordring for os, fordi modstanden har været kolossal. Det har derfor været afgørende i forhold til at anbefale et ja, at vi fik overenskomstdækningen på plads for fremtidige kandidatuddannelser”, siger hun.

Også bevarelsen af reguleringsordningen tæller væsentligt på plussiden, mener hun.

“Der er ingen tvivl om, at arbejdsgiverne også i de kommende år vil forsøge at forringe overenskomsterne, og derfor er det uhyre vigtigt, at vi bevarer reguleringsordningen. Det kan godt være, at den ved de seneste overenskomster ikke har givet meget, men hvis vi ikke bevarer den, risikerer vi, at det offentlige arbejdsmarked bliver et B-arbejdsmarked, hvor der vil være frit løb til at sætte lønnen ned”.

Blandt DM’s medlemmer valgte 59 pct. at stemme ja, mens 28 pct. forkastede resultatet. Det gør DM’s medlemmer til de mest udbredte nejsigere ved siden af gymnasielærerne og handelsskolelærerne. Til sammenligning valgte mellem 2 og 11 pct. at sige nej i de øvrige fagforeninger, hvor resultatet var til urafstemning.

“Mange af vores medlemmer er undervisere og dermed kolleger til GL’s medlemmer og de lockoutramte skolelærere. Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at flere af vores medlemmer har sagt nej, end det er tilfældet i resten af AC-fagforeningerne. DM har støttet Uddannelsesforbundets lockoutramte medlemmer med 1. mio. kr., og et nej til overenskomsten har nok for en del været en anden måde at udvise solidaritet med lærerne på”, lyder Ingrid Stages vurdering.