22.03.2013
Artikel

DM opfordrer borgmestre til beskæftigelses-initiativer

Af Franciska Lee Beckett
DM’s formand, Ingrid Stage, har sammen med en række fagforbund sendt et brev til landets borgmestre, hvor de opfordrer til, at kommunerne bruger deres budgetter, så der kan skabes flere kommunale job.

I 2011 brugte kommunerne 5,7 milliarder kroner mindre på service, end der var budgetteret med, og samtidig er der 30.000 færre job i kommunerne end i 2009.

Derfor beder forbundene i fællesskab borgmestre og kommunalbestyrelser om at bruge de penge, de budgetterer med, så kommunerne kan bidrage til jobskabelse og vækst.

”Brevet falder fint i tråd med den netop afsluttede aftale om AC-overenskomsten på det kommunale område. Blandt andet er det lykkedes os at forhandle oprettelsen af etårige introduktionsstillinger for ledige med mere end et års ledighed på plads. Kommunerne kunne jo passende ansætte ledige dimittender i introduktionsstillingerne”, siger Ingrid Stage.