Foto: POLFOTO
08.02.2013
Artikel

Chefer mobber ansatte

Knap hvert andet tilfælde af mobning på arbejdspladsen skyldes den nærmeste chef, viser ny mobbe­undersøgelse fra DM. Ledere overtræder arbejdsmiljø­loven, når de mobber.

Af Martin Ejlertsen
Mobning på arbejdspladsen lader til at være et velkendt fænomen. Således er hver sjette lønmodtager blevet mobbet på arbejdspladsen inden for det seneste år. Og ofte er det faktisk chefen, som mobber. 

Det viser en ny undersøgelse om mobning på arbejdspladsen, som DM har lavet blandt 885 DM-medlemmer. Således angiver 41 procent blandt de mobbede, at de er blevet mobbet af deres nærmeste leder, mens 22 procent siger, at det er andre ledere, som mobber dem. 

Ifølge arbejdsmiljølovens paragraf 9a må arbejdet ellers ikke medføre risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning og seksuel chikane. Dermed er det lederes ansvar at sørge for, at arbejdet udføres på betryggende måde, og de overtræder derfor den lov, de selv skal opretholde, når de mobber. Det fortæller arbejdsmiljøkonsulent i DM Ole Grønne, som har arbejdet med stress og arbejdsmiljø i flere år. 

“Jævnfør arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar, at arbejdet udføres på betryggende vilkår, så det er der, regningen skal sendes hen, når mobning trives på en arbejdsplads”, siger Ole Grønne. 

Han er ikke overrasket over, at så mange angiver, at det er chefen, som står bag mobningen.

“Jeg har hæftet mig ved, at det ofte er lederne, som fører an, når der er dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er meget vanskeligere, når en leder end en kollega mobber, for det gør den mobbede langt mere handlingslammet. Man ser det som et angreb på sin faglighed”, siger Ole Grønne. 

Han kritiserer, at visse ledere ikke er dygtige nok og måske afstiver deres egen angst ved at køre andre ned. Derudover findes der i dag masser af uddannelse og efteruddannelse til ledere, som bør udnyttes. 

“Ledergrupper bør fokusere på noget så simpelt, at det sociale samarbejde fungerer godt på arbejdspladsen. Det er himmelråbende, hvor mange penge der spildes på negativ kultur og folks utryghed i jobbet”, siger Ole Grønne.

Alvorligt tal
Det er overraskende højt, når knap hvert andet mobbeoffer angiver, at de bliver mobbet af deres ledere, pointerer chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann hos Lederne, som repræsenterer over 100.000 medlemmer. 

“At så mange føler sig mobbet af nærmeste leder, er et højt tal, men det er også et alvorligt tal. Mobning er meget destruktivt og skal tages alvorligt. Ikke kun for den mobbedes skyld, men for hele organisationens skyld”, siger hun og understreger, at det er særlig alvorligt, når lederen mobber.

“Lederen er rollemodel og har desuden ansvaret for og de ledelsesmæssige kompetencer til at løse problemet”, siger Signe Tønnesen Bergmann. 

Hun forklarer, at i de virksomheder og organisationer, hvor der er mange konflikter og mobning, går det ud over både samarbejdet, kvaliteten og produktiviteten. Desuden trives en mobbekultur ofte i en afdeling, hvis den først har fået fat. Derfor forsvinder den næppe, selvom mobberen forsvinder. 

Blandt lederne har man ellers oplevet en halvering af mobning de seneste år. En undersøgelse fra Lederne fra sidste år viste således, at fra 2005 til 2012 er antallet af ledere, der har oplevet mobning blandt medarbejderne i deres egen afdeling, faldet fra 49 procent til 25 procent i 2012. 

Ifølge Signe Tønnesen Bergmann tager 30 procent af lederne i det offentlige efteruddannelse i forhold til mobning, mens kun knap 14 procent af lederne i det private gør det samme. Der er altså plads til forbedringer på dette område. 

“Noget tyder på, at lederne her har en udfordring. Det er lederens ansvar at sørge for et ordentligt arbejdsklima, men det hjælper, hvis lederen bliver prikket på skulderen af den mobbede eller af tredjepart og gjort opmærksom på, hvis der er et problem”, siger Signe Tønnesen Bergmann.