08.02.2013
Artikel

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet ­modtager knap 2 mio. kr. til to store projekter

Af Mogens Tanggaard
Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup har modtaget en bevilling på 841.000 kr. fra Kulturstyrelsen til to forskningsprojekter om tjenestefolk og landarbejdere i 1800-tallet og om livsstil på herregårdene i perioden 1770-1850. Endvidere har Herregårdsmuseet modtaget 1.151.000 kr. fra Nordea-fonden til et formidlingsinitiativ, hvor besøgende gennem aktiv deltagelse kan opleve, hvordan naturen og herregårdslandskabet for 100 år siden var den største fødevareressource for herregårdenes store husholdninger.

Ud over de mange formidlingsaktiviteter vil der blive etableret en række vandreruter, som vil sætte fokus på herregårdens kulturlandskab, og hvordan det fungerede som spisekammer. Her vil man komme ud i engene, hvor køerne græssede, eller ind i skovene, hvor vildtet levede. Eller komme med i iskælderen, hvor man lagrede store isblokke fra voldgraven, således at man vinteren igennem kunne opbevare fødevarer køligt i køkkenets isskabe. 

“Herregårdenes historie rummer utroligt mange fortællinger om alle mulige forskellige aspekter af Danmarkshistorien – herunder også en lang række forskellige befolkningsgruppers historie. Herregårdene var herskabelige hjem og er vores bedste eksempler på fortidens ypperligste måder at leve på. Men de var så sandelig også et afgørende centrum for en stor mængde af tjenestefolk og ikke mindst hele den landbefolkning, hvis vilkår de havde så stor indflydelse på”, siger forskningscentrets bestyrelsesformand, Britta Andersen.