18.01.2013
Artikel

Virksomheder køber kurser om seniorer

Af Lisbeth Ammitzbøll
Ældre Sagen oplever en voldsom vækst i efterspørgslen efter kurser og foredrag om seniorer på arbejdspladsen. Køberne er danske virksomheder, der ønsker at holde fast i deres ældre medarbejdere.
Et af kurserne hedder “Senkarriere med potentiale – få større udbytte af dine seniormedarbejdere”. I 2011 var Ældre Sagen ude med foredraget 50 gange. I 2012 var tallet steget til 75. Og selv om år 2013 endnu er ungt, er der allerede tæt på 75 bestillinger.
“Vi oplever et gennembrud. Især store virksomheder med en social profil efterspørger foredrag og kurser om og til seniorer”, fortæller Bent Mathiasen, der er seniorkonsulent og kursuskoordinator i Ældre Sagen.
“Ledelsernes hovedmotiv er at fastholde ældre medarbejdere, fordi de repræsenterer viden og overblik. De ældre kender systemerne, kunderne og huset. De har erfaring og rutine, og de er typisk stærke på struktur og sammenhæng”, siger Bent Mathiasen.
Seniorforedragene handler om at planlægge de sidste år på arbejdsmarkedet.
“Både for ledelser og medarbejdere gælder det om at se muligheder i stedet for begrænsninger. Kodeordet er dialog. Hvis en ledelse lytter til ældre medarbejderes behov og ønsker til deres nye livsfase, kan virksomheden bevare dem som en værdifuld og engageret arbejdskraft”.