02.12.2011
Artikel

Pengekassen står på klem

Sidste år fik privatansatte DM-medlemmer den laveste lønstigning i dette ­årtusinde. I år går det lidt bedre med en gennemsnitlig lønstigning på 4,5 procent.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Sidste år havde danske virksomheder sat syv låse på pengekassen og placeret en bidsk økonomichef på låget. Det ramte også DM-medlemmers løn. I år sidder låget en anelse mindre stramt.

Privatansatte DM-medlemmers løn er i gennemsnit steget med 4,5 procent.

“Sidste år skrabede vi bunden. Nu er vi forhåbentlig på vej op igen. I betragtning af at mange virksomheder kæmper med økonomiske vanskeligheder, er en lønstigning på 4,5 procent ikke et dårligt resultat”, vurderer Jens Groth Andreasen, der er formand for lønudvalget i DM Privat.

Fald i realløn for ældre
Også i år er lønstigningerne ulige fordelt på ældre og unge DM-medlemmer. Ældre årgange har svært ved at holde reallønnen. Unge årgange stiger hurtigere. I år er selv de unges lønstigning dog mindre, end den plejer at være.

“Typisk stiger man i løn, når man skifter job, og jobskifte er mere udbredt blandt unge akademikere. Nogle år har DM’s unge kandidatårgange præsteret tocifrede lønstigninger, men i år er stigningen mere afdæmpet. Formentlig giver den økonomiske krise stadig færre nye job og måske også en vis tøven og usikkerhed blandt potentielle ansøgere. I krisetider bliver risikovilligheden naturligt nok lidt mindre”, siger Jens Groth Andreasen.

Værdifuld arbejdskraft

Lønudvalgets formand håber, at private virksomheder fortsat vil forstå at værdsætte DM’s medlemmer – også økonomisk.

“Mange virksomheder er midt i en voldsom økonomisk turbulens. De job, der nu flytter til udlandet, kommer ikke tilbage. Arbejdsmarkedet vil være forandret, når stormen har lagt sig. Men jeg tror på, at DM’s medlemmer vil have endnu flere muligheder på det nye arbejdsmarked. Virksomhederne har brug for bedre og bredere kompetencer, og DM’s medlemmer har for længst demonstreret, at de er leveringsdygtige i andet og mere end specialistfunktioner, der ligger i direkte forlængelse af deres uddannelse. DM’s medlemmer kan tilføre virksomheder reelle løft i kvalitet af produkter og processer. De kan gøre virksomhederne stærkere. Derfor håber jeg, at ledelserne forstår at holde på deres dygtige magistre og andre akademikere. Selv om løn ikke er det eneste redskab i en fastholdelsespolitik, er det et nødvendigt værktøj. Det tror jeg også, at ledelserne er klar over. Derfor kan man have et begrundet håb om at se rimelige lønstigninger fremover”, siger Jens Groth Andreasen.