18.11.2011
Artikel

Det’ mit job: Nina A.H. Madsen

Nina A.H. Madsen, 40 år, forsker ved SINTEF Fiskeri og Havbruk

Af Lisbeth Ammitzbøll
Du har flyttet dig fra atomare partikler over telefoner til fiskenet. Er det store faglige spring?

Både og. Alle mine forskerjob har involveret store mængder data, algoritmer og softwareudvikling. Programmering ligger til højrebenet for mig. Mit nuværende job er til gengæld det eneste, hvor jeg kan være med til at bygge en lille hurtig model og sætte den i bassinet og se, om den fungerer. Når det bliver for stort, har jeg kolleger i Trondheim, der bygger simuleringsmodeller, men nogle gange er det faktisk hurtigere lige at bygge en lille model end at programmere sig frem til et svar. Her på SINTEF arbejder jeg med fysikforsøg i prøvetanken for at finde ud af, hvordan man kan optimere fisketrawl, opdrætsbure og netpaneler. På softwaresiden ligger mine opgaver inden for computersimulering af trawlsystemer. Men formålet er det samme: At analysere forskellige redskabers basale parametre for at se, hvordan de reagerer under skiftende forhold.

Hvad er det bedste ved dit job?

At det er så afvekslende og så praktisk betonet, tror jeg. Jeg kan godt lide blandingen af forskning og industri. Nogle gange “nørder” jeg med mine algoritmer, og andre gange har jeg en virkelig model mellem hænderne. Men jeg har altid en klar oplevelse af, at mit arbejde har en direkte effekt og en nytteværdi. SINTEF er Skandinaviens største uafhængige forskningsinstitution med 2.100 medarbejdere. Den afdeling, jeg selv arbejder for, Fiskeri og havbruk, har omkring 120 ansatte, og i min egen gruppe er vi omkring 20 medarbejdere. Vi har et godt fagligt miljø og også en oplevelse af, at vores forskning fører til bedre teknologi og bedre anvendelse af teknologiske løsninger.

Tænker du nogle gange på, om din forskning fører til overfiskning?

Jo, jo. Det gør jeg da, men mest, når nogen spørger. For mig er det ikke et stort problem, måske fordi jeg tænker det mere nuanceret. Selvfølgelig har man som forsker et vist ansvar for anvendelsen, men hvor meget der skal fiskes og af hvem, er vel primært en politisk afgørelse. I øvrigt har SINTEF også flere projekter, der forsker i at udvikle mere skånsomme redskaber, så der også vil være fisk i havene fremover.

Hvorfor tog du din ph.d. i CERN?

På grund af indholdet i forskningsprojektet. Mine jobskifter har altid handlet om indhold. Og meget gerne om nyt indhold. Programmering er den røde tråd, men hvert job har krævet ny baggrundsviden, og det tiltaler mig rigtig meget. Jeg kan godt lide at bruge mig selv og min uddannelse i nye sammenhænge og se nye vinkler på min forskning. Det skal ikke være alt for fast, hvis jeg skal trives …