18.11.2011
Artikel

Opbakning til optagelsessamtaler

DM Studerende er positive over for uddannelsesminister Morten Østergaards forslag om at gøre optagelsessamtaler obligatoriske. SDU har gode erfaringer med optagelsessamtaler til enkelte studier.

Af Pernille Siegumfeldt

Karaktererne alene bør ikke afgøre, om studerende bliver optaget på et studium. Så går alt for meget talent til spilde.

Syddansk Universitet kiggede på de positive erfaringer fra universiteter i blandt andet Sverige og tog i 2008 beslutningen om at gennemføre optagelsessamtaler på sundhedsvidenskabelige uddannelser som fx idræt og medicin for kvote 2-ansøgere.

Frafaldsstatistikken viser, at samtalerne har været en god investering.

“Der er gode både samfundsøkonomiske og personlige grunde til, at begge parter ser hinanden ordentligt an. Dels er der mange dygtige unge, som måske ikke lige fik taget sig ordentligt sammen til at få høje nok karakterer i gymnasiet, men som nu får en ny chance, dels er der unge, der selv får et klarere billede af, hvad det kræver at gennemføre et universitetsstudium. Hvis bare yderligere 10 studerende holder fast i studiet, er det en lykke, også økonomisk set. Så kan man lave en gennemtænkt og gennemarbejdet optagelsesprocedure, støtter vi idéen om optagelsessamtaler 100 procent”, siger Birgitta Wallstedt. Hun er chefkonsulent ved Enheden for Uddannelsesudvikling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat på Syddansk Universitet.

En nyere undersøgelse blandt 1.544 studerende på SDU viser et signifikant lavere frafald blandt de kvote 2-studerende, der var til optagelsessamtale, sammenlignet med studerende optaget i kvote 1. Birgitta Wallstedt mener, at man sagtens kan gennemføre relevante optagelsessamtaler på andre uddannelser.

“Jo flere overvejelser de unge har gjort sig, før de vælger uddannelse, jo flere informationer de har fået, og jo mere de er blevet vejledt om egne styrker og svagheder, desto større chance er der for, at de gennemfører uddannelsen”, argumenterer Birgitta Wallstedt.

Forventningsafstemning
Formand for DM Studerende Kasper Ditlevsen er også glad for uddannelsesministerens udmelding. Han mener, at meget taler for at holde optagelsessamtaler. Dog med et enkelt forbehold.

“Det bliver en tung administrativ opgave, hvis samtalerne skal gennemføres ordentligt. Undervisningen bløder i forvejen, så vi kan naturligvis ikke acceptere, hvis pengene skal tages fra den konto”, understreger Kasper Ditlevsen.

Men at dømme ud fra sit eget studiemiljø og de mange studerende, han har kontakt med, vil en forventningsafstemning mellem de unge og universitetet være en kæmpe fordel, vurderer han.

“Mange dropper ud af forskellige årsager, selv om de kunne være blevet fremragende akademikere. Kvote 2-ansøgerne klarer sig generelt bedst, og det skyldes bl.a. deres brede erfaring og en større motivation. Måske vil det hjælpe de yngre og uerfarne, hvis uddannelsesinstitutionerne også bliver mere klare i mælet med hensyn til, hvad det kræver at studere. På den måde kan en optagelsessamtale skærpe begge parter på, om de valgte rigtigt, da de valgte hinanden”, siger Kasper Ditlevsen.