16.09.2011
Artikel

DM varsler konflikt mod BUPL

Lige løn for lige arbejde. Det princip gælder også, når arbejdet foregår i en fagforening. DM har varslet konflikt mod BUPL.

Af Lisbeth Ammitzbøll

De løser samme typer opgaver. De har uddannelser på samme niveau. De arbejder i samme by.

Alligevel må akademikerne i BUPL Hovedstaden på Rosenvængets Allé finde sig i at få en lavere løn end deres kolleger i BUPL’s forbundskontor på Blegdamsvej.

Løfter man blikket og ser på hele landet, opdager man flere uforklarlige lønforskelle mellem BUPL’s medarbejdere. Især lokalafdelinger i Midt- og Vestjylland og i Aarhus lønner lavere end gennemsnittet for BUPL’s afdelinger.

Derfor har DM nu varslet konflikt for tre lønslæbende lokalafdelinger i hovedstaden, Midt- og Vestjylland og Aarhus.“I DM er vi på det private område vant til lønforskelle mellem arbejdsgivere og også internt i virksomheder, men i BUPL’s tilfælde taler vi om markante og uforklarlige forskelle fra afdeling til afdeling”, fastslår Frederik Dehlholm, der er formand for DM Privat.

Lønforskel er uretfærdig
Konfliktvarslet kommer efter mange måneders forgæves forsøg på at få BUPL til at løfte lønnen til et rimeligt niveau i de tre lokalafdelinger.

Alle tre steder udløb de gældende overenskomster i foråret. I marts i år tog lokale tillidsrepræsentanter den første tørn i forhandlingerne. I maj trådte de berørte fagforeninger til, men også deres forhandlere måtte efter en række møder erkende, at de ikke kunne blive enige med BUPL’s lokale ledelser. I juli var der møde i Forligsinstitutionen, men heller ikke her blev striden bilagt.

Derfor ser DM nu ingen anden udvej end at tage arbejdsmarkedets klassiske pædagogiske metode i brug. Konfliktvarslerne er sendt til tre lokalafdelinger samt til BUPL’s a-kasse, hvor lønnen også hænger lavt sammenlignet med gennemsnittet i BUPL.

“Vi ønsker at sende et klart signal om, at vi mener det alvorligt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at aflønningen i BUPL skal være så uigennemsigtig og med så store, uforklarlige lokale forskelle. Det virker uforståeligt, og det virker frem for alt uretfærdigt”, siger DM’s Frederik Dehlholm.

Ingen rabat til BUPL DM er langtfra ene i sin vurdering af BUPL’s lønpolitik. Overenskomsterne i de tre lokalafdelinger omfatter foruden AC også Socialrådgiverforeningen, HK og 3F.

DM Privats formand, Frederik Dehlholm, har ingen betænkeligheder ved udsigten til en konflikt mellem fagforeninger.

“Vi går i konflikt, når hensynet til medlemmerne gør det nødvendigt, uanset hvor de arbejder. Fagforeninger får ingen særbehandling. Vi kan tværtimod undre os over, at BUPL ikke selv kan finde ud af at føre en mere gennemsigtig og retfærdig lønpolitik. Netop i en fagforening burde man forstå vigtigheden af at give lige løn for lige arbejde. Forhåbentlig kan vi også få overbevist BUPL om, at uforklarlige lønforskelle ikke er acceptable”, siger DM Privats formand.