13.05.2011
Artikel

Nyt initiativ skal hjælpe tillidsrepræsentanter

DM iværksætter initiativet Dialog på Arbejde, som skal give tillidsrepræsentanter endnu bedre værktøjer til at agere på deres arbejdspladser. Initiativet har været gennemført i andre europæiske lande.

Af Martin Ejlertsen
Tillidsrepræsentanter er fagforeningens fundament. Derfor starter DM i maj måned et nyt initiativ, der skal hjælpe tillidsrepræsentanter ved at give dem endnu bedre værktøjer i hverdagen. Det sker med initiativet Dialog på Arbejde, der er en slags elektronisk værktøjskasse fyldt med redskaber, der sigter på at gøre DM’s tillidsrepræsentanter til endnu bedre repræsentanter for deres kolleger. Initiativet består af henholdsvis et spørgeskema og en tilbagemelding, der netop er sendt ud elektronisk til samtlige af DM’s omkring 500 tillidsrepræsentanter.

“Tillidsrepræsentanterne er og bliver fagforeningens fundament. Uden dem er der ingen fagforening. De står for omkring 80 procent af samtlige de forhandlinger, som føres i DM’s navn om alt fra løn og arbejdstid til arbejdsforhold. Denne undersøgelse skal være med til at gøre det lettere og mere indflydelsesrigt at være tillidsrepræsentant i DM”, siger Klaus Liebing, som koordinerer initiativet for DM.

Resultatet af Dialog på Arbejde kan ses, umiddelbart efter at den enkelte medvirkende tillidsrepræsentant har gennemført undersøgelsen. Den elektroniske besvarelse beskriver nemlig med det samme informantens arbejdsforhold og sammenligner dem med gennemsnittet i DM-regi, men også med tillidsrepræsentanter i andre fagforeninger som fx FOA, Socialrådgiverne og Dansk Journalistforbund. De har nemlig i varierende form også anvendt samme undersøgelse. Og selv om jargonen og kulturen kan være forskellig mellem de enkelte fagforbund, så er problemerne, man beskæftiger sig med, de samme, pointerer Klaus Liebing:

“Undersøgelsen er en måde for DM at give den enkelte tillidsrepræsentant et bedre værktøj til sit arbejde på. Den tematiserer forskellige dimensioner i arbejdet som tillidsrepræsentant og giver et særligt godt overblik over, hvordan man som tillidsrepræsentant har det i forhold til andre i sammen situation”.

Internationalt initiativ

Undersøgelsen er udviklet gennem et internationalt samarbejde af forskere fra blandt andet Belgien, Spanien og Tyskland. Formålet med det europæiske initiativ er at udvikle en metode, som kan vurdere, hvad der slider på tillidsrepræsentanter i forskellige lande, hvordan de oplever deres arbejde og funktion, hvad der kan få dem til at brænde ud og forlade opgaven, og hvordan fagforeninger kan udvikle strategier, som kan støtte, fastholde og tiltrække nye tillidsrepræsentanter.

Dialog på Arbejde bliver sat ind i en dansk kontekst af konsulentfirmaet Team Arbejdsliv, som blandt andet arbejder med udviklingsarbejde på arbejdspladsen og bistår DM med initiativet.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, giver DM de medvirkende tillidsrepræsentanter en mulighed for at få en personlig samtale med sekretariatets konsulenter for at diskutere de områder, hvor der måtte være vanskeligheder. Det giver DM mulighed for at justere på uddannelsen af tillidsrepræsentanter, der hvor det måtte være nødvendigt. Men det kan også give et indblik i, hvor der er særlige problemer i forhold til overenskomstforhandlinger, og hvordan DM og tillidsrepræsentanterne på bedst mulig vis kan bistå hinanden. Og så hjælper det helt enkelt de tillidsrepræsentanter, som medvirker. Klaus Liebing pointerer derfor vigtigheden i, at så mange som muligt bruger den halve time, det cirka tager at besvare spørgsmålene i undersøgelsen.

“Jo flere der svarer, desto mere pålideligt bliver sammenligningsgrundlaget mellem besvarelserne og det samlede billede for undersøgelsen. Det er godt for de enkelte repræsentanter, og det giver DM’s sekretariat et godt, aktuelt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde og temperaturen på arbejdsmarkedet. Bliver det en succes, vil DM formentlig fortsætte initiativet”, siger Klaus Liebing.