11.03.2011
Artikel

Øget pres på udskældt direktør

Esbjerg Kommune vil give den udskældte museumsdirektør Ulla Mejdahl ni måneder til at etablere “gode samarbejdsrelationer” mellem ledelse og personale på Sydvestjyske Museer. Lokal museumsforening kræver hendes afgang.

Af Thomas Bøttcher
Mens hovedpersonen, direktør Ulla Mejdahl, er sygemeldt på ubestemt tid, er en ekstern konsulent, H.C. Vestergaard, gået i gang med at vurdere ledelses- og samarbejdsrelationerne på Sydvestjyske Museer.

Ifølge en kommunal køreplan, som Magisterbladet har fået aktindsigt i, er kommunen gået med til at give Ulla Mejdahl ni måneder til at løse problemerne på museet og etablere gode samarbejdsrelationer mellem ledelse og medarbejdere.

Samtidig har kommunen bedt museumsbestyrelsen pålægge Ulla Mejdahl at udarbejde en handlingsplan med en strategi for den fremtidige ledelse af museet, hvori hun også skal redegøre for, hvordan hun vil genetablere samarbejdsrelationerne mellem hende og personalet. Handlingsplanen skulle have været fremlagt for museumsbestyrelsen den 1. marts og indbefattet de anbefalinger om strategier for museet og en ny organisation, som to konsulenter kom med sidste år. Ulla Mejdahls sygefravær har imidlertid skabt usikkerhed om det videre forløb. Ifølge kommunens køreplan skal den ny konsulent fremlægge en evaluering af Ulla Mejdahls arbejde med handlingsplanen efter sommerferien.

Medlem af Esbjerg Byråd og Det antikvariske Selskab i Ribe Erik Christensen mener, at konsulentens midtvejsrapport skal fremskyndes.

“Det, jeg har frygtet, og som køreplanen bekræfter, er, at konsulenten er sat til opgaven med hænderne bundet på ryggen, når det gælder Ulla Mejdahls stilling på museet. Men jeg ved også, at 85 pct. af medarbejderne under gruppeinterviewene med konsulenten har sagt, at de ikke ønsker, at hun fortsætter som direktør. Derfor kan konsulenten efter min opfattelse kun stoppe op og tage en alvorlig snak med bestyrelsen om direktørens fortsatte ansættelse. Hvis han fortsætter, som om intet var hændt, vil det i givet fald være rent skuespil”, siger Erik Christensen.

Museumsforening: Fyr Ulla

Den ledelsesmæssige krise på Sydvestjyske Museer var årsagen til en ekstraordinær generalforsamling i Det antikvariske Selskab i Ribe den 23. februar. 186 medlemmer af selskabet deltog i generalforsamlingen, hvor de to bestyrelsesmedlemmer, som selskabet indstiller til museumsbestyrelsen, blev bedt om at redegøre for bestyrelsens ageren i sagen.

Generalforsamlingen vedtog samtidig en resolution, der i utvetydige vendinger opfordrer museumsbestyrelsen til aktivt at arbejde for at udskifte direktøren. Resolutionen, der blev vedtaget uden stemmer imod, udtrykker samtidig generalforsamlingens manglende tillid til, at Ulla Mejdahl kan lede og udvikle museet i et frugtbart samarbejde med museets medarbejdere.

Udtalelsen er indirekte også en besked til de to af selskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer om at arbejde mere aktivt for at udskifte direktøren, mener Erik Christensen.

“Hvis ikke de arbejder aktivt for at udskifte Ulla Mejdahl, må de stå til ansvar for det på den ordinære generalforsamling den 24. marts”.