12.11.2010
Artikel

Mikrobiolog får forskerpris

DM’s naturvidenskabelige forskningspris går i år til mikrobiolog Lars Peter Nielsen.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Snart rejser Lars Peter Nielsen til Chile for at dele ud af sin viden om nanowires. Hans opdagelse af bakteriers elektroniske samliv over store afstande blev publiceret i februar i år i Nature.

Dermed er anerkendelsen slået fast for “mændene fra muddergangen”, som Nielsen og hans forskerhold kærligt omtales i daglig tale på Biologisk Institut på Aarhus Universitet.

“Siden er invitationerne faldet tæt, og vi bliver kontaktet af mange forskerhold, der fortæller, at fundet af ’nanowires’ kan bruges til at forstå de problemer, de selv sidder med. Det er ret overvældende”, fortæller Lars Peter Nielsen.

I samarbejde med amerikanske forskere er det danske forskerhold allerede nået meget langt med at se netværket mellem bakterier og måle de elektriske strømme i naturen.

“Vores påvisning af nanowires ser ud til at have givet ny luft til mange andre mikrobiologiske forskningsprojekter. Det er i sig selv en stor tilfredsstillelse at opleve”.

Derfor får han prisen
Sådan skriver bedømmelseskomitéen:
Lars Peter Nielsen modtager DM’s forskningspris for sin imponerende evne til at udtænke utraditionelle løsningsmodeller i forbindelse med forståelsen af naturen og dens processer.

Allerede for tyve år siden skabte hans opdagelse af den såkaldte isotope pairing method mulighed for med ét slag at få en langt bedre forståelse for kvælstofforbindelsers kredsløb i naturen. Denne metode har fået stor betydning for vores viden om baggrunden for algeopblomstring og fiskedød i de indre danske farvande.

I år har Lars Peter Nielsen publiceret den overraskende opdagelse af elektriske langdistancekredsløb via såkaldte nanowires mellem bakterier i naturen. Opdagelsen viser at, visse bakterier kan leve alene af elektrisk strøm og uorganiske næringsstoffer. Dermed åbnes for et helt nyt forskningsområde. Mulige anvendelser inkluderer forbedret mineralefterforskning, nedbrydning af forurenende stoffer og mere effektiv bekæmpelse af korrosion.

Lars Peter Nielsen er ikke blot fagekspert, men har også interesseret sig for at omsætte sine forskningsresultater til praktisk anvendelse, fx i forbindelse med udvikling af metoder til biologisk luftrensning til fjernelse af lugtproblemer fra svinestalde.