08.10.2010
Artikel

Hjælpepakke til sensitive personer

Lidt over 1.000 DM-medlemmer har lyttet til psykolog Lise August på kurser og fyraftensmøder om særligt sensitive mennesker. Nu kommer kurset, der skal lære sensitive mennesker at bevare fokus i arbejdsdagen.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Solsiden af et særligt sensitivt temperament er åbenhed, kreativitet, fleksibilitet, selvstændighed, omhu, empati, ansvarlighed og flid.

Skyggesiden er en tendens til lettere at blive overvældet, ubeslutsom, urolig, selvkritisk, hudløs og opgivende.

Om særligt sensitive mennesker lever i solsiden eller i skyggen af deres temperament, afhænger i høj grad af deres selvindsigt.

“De fleste arbejdspladser er indrettet efter flertallet, og resultatet er ikke altid optimalt for særligt sensitive mennesker”, forklarer psykolog Lise August.

Fornuftigt at tage hensyn
Sensitive mennesker findes i mange udgaver. Nogle er udadvendte, andre er indadvendte, men fælles for dem er, at de bearbejder indtryk på et dybere niveau end flertallet af deres kolleger.

“Man kan se det på hjernescanninger, at særligt sensitive mennesker har en dybere bearbejdning af sanseindtryk. I sig selv er det hverken godt eller dårligt, men det kan give problemer på en arbejdsplads, der for eksempel er indrettet med storrum, kimende telefoner og konstant uro”, siger Lise August.

Hun fremhæver, at det både for arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder vil være et plus at tage hensyn til det særligt sensitive temperament:

“På grund af den dybe bearbejdning af stimuli er de ofte omhyggelige og har en god evne til at være opmærksomme på detaljer, hvis de i øvrigt er interesserede i området. De særligt sensitive medarbejderes bidrag er ofte kreative, innovative og i høj grad originale”.

Klog og kreativ
Ny forskning viser, at mellem 15 og 20 pct. af alle mennesker er særligt sensitive. På arbejdspladser med mange DM-medlemmer er procenten sandsynligvis højere.

“Undersøgelser tyder på, at begavelse og sensitivitet hører sammen. Det er nærliggende at tro, at der vil være flere særligt sensitive personer blandt højtuddannede. For en vidensarbejder – og for arbejdspladsen – er sensitiviteten guld værd, hvis den får de rigtige betingelser. Ellers kan den hurtigt føre til frustration og følelsen af spildt tid”, siger Lise August.

Det er her, det nye kursus fra DM Efteruddannelse rækker en hjælpende hånd. Med redskaber og træning kan man lære at bevare sit faglige og personlige overskud – også når betingelserne ikke er optimale.