24.09.2010
Artikel

Klub for kloge kvinder

Af Mogens Tanggaard

For at få adgang til netværket Karriere­Veninder.dk kræver det, at du har færdiggjort eller er i gang med en videregående uddannelse. Men så er der også dømt målrettet netværk med kvinder, der har fokus på karriere og relationer.

Formålet med netværket er, at medlemmerne socialt og professionelt kan drage nytte af hinanden.

Anja Bjerge Simonsen, der har været medlem af KarriereVeninder siden opstarten, fortæller: “Adgangskravet om en videregående uddannelse betyder, at medlemmerne i høj grad har fælles værdier i relation til karriere, netværk og sociale relationer. Jeg kan ubekymret møde op til arrangementer, hvor jeg ikke kender nogen i forvejen, for det viser sig altid, at der er flere, jeg er på bølgelængde med”.

Rikke Laursen startede netværket, da hun i forbindelse med jobskifte flyttede fra Jylland til København og skulle i gang med at opbygge en ny omgangskreds. Hun erkender, at adgangskravet kan synes hårdt. “Der findes mange dygtige og inspirerende kvinder, der ikke lever op til uddannelseskravet, og som ville være en gevinst at have med i netværket. Det ændrer dog ikke på, at adgangskravet samlet set skaber en god ramme for netværket”, siger hun.

95 % af medlemmerne søger et professionelt netværk via KarriereVeninder, mens 67 % også søger et socialt netværk.