24.09.2010
Artikel

Store danske naturvidenskabsfolk: H.C. Ørsted

Af Jakob Vedelsby

Allerede som nybagt student sprang H.C. Ørsted ud som rebel og gik sine helt egne veje.

Han opponerede bl.a. mod samtidens fremherskende atomteori – at atomer var byggeklodser med forskellige faconer, som lå i væsker med vekslende egenskaber såsom elektrisk spænding eller magnetisk tiltrækning. Den teori betegnede han som rent gætværk, og han argumenterede for, at disse egenskaber var immaterielle kræfter og derfor ikke i sig selv tilgængelige for empiriske undersøgelser. Men han var overbevist om, at deres virkning kunne undersøges eksperimentelt.

“Det påviste han ved at føre en elektrisk leder hen over en magnetnål, hvilket fik nålen til at slå ud. Dermed havde han opdaget elektromagnetismen. Elektromagnetisme betyder, at elektriske og magnetiske kræfter kan kommunikere, og at det sker i et spiralformet elektromagnetisk felt”, forklarer Dan Charly Christensen, indtil for nylig lektor på Institut for Kultur og Identitet på RUC og forfatter til Ørsted-biografien “Naturens Tankelæser”.

Naturens tanker 
Det er opdagelsen af elektromagnetismen, som har udødeliggjort Ørsted. Det er mindre kendt, at han i første halvdel af 1800-tallet var en central skikkelse i dansk åndsliv på linje med Grundtvig og Kierkegaard. Videnmæssigt spændte han over hele det videnskabelige og kunstneriske spektrum, fra naturvidenskab til humaniora, teologi, musik og billedkunst, fortæller Dan Charly Christensen.

“Ud over at være naturvidenskabsmand i Nobelprisklassen stod han i spidsen for guldalderens tænkning ved at være igangsætter og redaktør af tidens førende tidsskrifter. Han var smagsdommer på både det kulturelle og politiske område. Samtidig underviste han alle tidens store kunstmalere i lys- og farveteori”.

Ifølge Dan Charly Christensen havde Ørsted ikke selv blik for de enorme konsekvenser af elektromagnetismen. Han så naturvidenskab og kunst som to sider af samme sag, og det var hans holdning, at naturvidenskabelige opdagelser ikke skulle degraderes til at spille tjenestepige for tekniske opfindelser.

“Han kaldte naturlovene for “naturens tanker”, og med det mente han, at forståelsen af disse tanker var helt afgørende for den almene dannelse – for at hvert enkelt menneske kunne forstå den omgivende og deres egen indre natur”. 

Teknologisk revolution 
Men det ændrer ikke ved, at opdagelsen af elektromagnetismen revolutionerede fysikkens verdensbillede. Den blev startskuddet til et helt nyt forskningsfelt, som satte den engelske forsker Faraday på sporet af, at en magnetisk kraft kan påvirke et elektrisk kredsløb, hvorved der fremkaldes induktion. Dermed var dynamoen og elmotoren en realitet. Induktion åbner ligeledes for produktion af elektricitet i et kraftværk, uanset om det sker ved hjælp vind, vand, kul, uran eller en helt femte energikilde.

Ifølge Dan Charly Christensen er Ørsteds opdagelse også et afgørende udgangspunkt for udviklingen af stort set al den elektronik, vi kender i dag: fra telefoner til fjernsyn og til avanceret elektronik i biler.

“Elektromagnetismen ændrede menneskehedens liv lige så meget, som dengang vi lærte at tæmme ilden, og der er på den baggrund ingen tvivl om, at Ørsted er en af verdenshistoriens allerstørste videnskabsmænd”.