13.08.2010
Artikel

Forskernes egen pris uddeles igen

Igen i år uddeler DM to forskningspriser på hver 50.000 kroner. Priserne er mere græsrodsorienterede og tættere på forskerne end andre priser og derfor mere prestigefyldte at modtage, pointerer formand for bedømmelsesudvalget.

Af Martin Ejlertsen

Endnu en gang vil DM hædre to forskere, der har udmærket sig med et fremragende stykke arbejde inden for områderne naturvidenskab/teknik og samfundsvidenskab/humaniora.

Det helt særlige ved at modtage DM’s forskningspris er, at det er forskernes egen pris, forklarer professor i fysik på RUC og formand i bedømmelsesudvalget Jeppe Dyre.

“Der findes efterhånden en række priser, også af større beløb end DM’s, som uddeles af forskellige virksomheder, organisationer og fonde. Men DM er en fagforening for akademikere og for forskerne selv. DM’s pris er dermed mere græsrodsorienteret og er virkelig forskernes egen pris”, siger Jeppe Dyre.

DM’s forskningspriser blev første gang uddelt i 2006. Sidste år var det professor Jørgen Kjems og professor Hans Bonde, der hver fik overrakt 50.000 kroner som anerkendelse for henholdsvis en forskningsindsats i brugen af dna og molekyler og for at udfordre gængse forestillinger mellem krop og samfund som et vægtigt bidrag til forståelsen af væsentlige sider af dansk kulturhistorie. I slutningen af november bliver to nye forskere hædret for en forskningsindsats, som der er al mulig grund til at fremhæve.

“Forskning er ikke bare fra forskning til faktura, som den i nogen grad er blevet reduceret til i den politiske debat de sidste 10-15 år. Med prisen bekræfter og anerkender DM forskning som en almen kulturel aktivitet, der gør os klogere på livet og på verden. Forskning er langt mere, end hvad der efter få år kan udløse en faktura”, siger Jeppe Dyre. 

Fra én forsker til en anden
Ifølge DM’s formand, Ingrid, Stage er det stærkt beklageligt, at forskning har fået vanskelige kår i de senere år. Med forskningspriserne vil DM derfor fastholde, at det er helt nødvendigt at støtte den uafhængige forskning, som måske ikke kan forudses at føre direkte til en faktura, og hvis nytteværdi måske først viser sig om mange år.

“Med forskningspriser til forskere, som netop “blot” har fulgt deres trang til at finde ny viden, finde sandheden og derved har skabt banebrydende resultater, vil vi i DM vise, at det kan betale sig at bevare og styrke den individuelle forskningsfrihed”, siger Ingrid Stage.

“Indstillingerne til prisen kommer oftest fra én forsker til en anden. Det er med til at skabe fokus på både prisen, men også især på forskningen blandt DM’s medlemmer – også blandt de medlemmer, som ikke er forskere. DM’s medlemmer har jo alle gået på universitetet, og de bærer således hver især indirekte på frugterne af forskningen, som de har fået via undervisningen”, forklarer Jeppe Dyre.

Det primære kriterium for at blive prismodtager er, at der skal være tale om fremragende forskning, som giver ny erkendelse. Herudover tæller det i bedømmelsen af indstillingerne ifølge Jeppe Dyre også positivt, hvis forskeren derudover er gået på tværs af etablerede discipliner eller har gjort meget for at formidle sin forskning.

Fristen for indsendelse af indstilling til forskningspriserne er den 1. oktober 2010. DM’s to forskningspriser uddeles ved en højtidelighed i sekretariatet på Frederiksberg den 23. november, hvor modtagerne vil præsentere deres forskningsemner.