18.06.2010
Artikel

A-kasser: Danske grænsearbejdere skal have danske dagpenge

Selv om danske grænsearbejdere har været medlem af en a-kasse i årevis, kan de ikke få danske dagpenge. Det er helt urimeligt, mener a-kassernes brancheforening, som vil have ministeren til at ændre reglerne.

Af Martin Ejlertsen

 Hvis danske grænsearbejdere bliver ledige, kan de ikke få dagpenge fra deres danske a-kasse. Heller ikke selv om de har betalt til a-kassen i årevis. Men de regler er helt urimelige, og beskæftigelsesministeren bør kigge på reglerne for at lave dem om. Det udtaler formand for a-kassernes brancheforening, AK-Samvirke, Morten Kaspersen til Magisterbladet.

“Det vigtigste i dagpengesystemet er, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det burde være helt rimeligt, at man modtager ydelser i det land, hvor man står til rådighed og også betaler. Så er det lige meget, hvor man bor. Jeg foreslår, at ministeren kigger på reglerne”, siger Morten Kaspersen.

A-kasse-reglerne er i dag skruet sådan sammen, at man kun kan betale ydelse til en a-kasse i det land, hvor man arbejder. Men bliver man ledig, kan man kun modtage dagpenge i det land, hvor man bor. Det går ud over danske grænsearbejdere, som betaler høje ydelser til danske a-kasser, men får lavere dagpenge i eksempelvis Sverige, hvis de bliver ledige. 

Dispensation fjernet
Med en ny EU-forordning om sociale sikringer har den danske regering fra den 1. maj desuden fjernet den sidste mulighed for, at danske grænsearbejdere kan få dispensation for disse regler. Regeringen fortolker nemlig forordningen sådan, at det ikke længere er muligt at få en såkaldt Miethe-status, som var en dispensationsmulighed for lovgivningen. Denne kunne opnås, hvis det blev vurderet, at grænsearbejderen havde en tættere personlig og faglig tilknytning til arbejdslandet end bopælslandet. At regeringen nu også har fjernet den mulighed, vækker undren i AK-Samvirke.

“Jeg forstår slet ikke, at regeringen har fjernet muligheden for at opnå Miethe-status. Har man arbejdet i Danmark og er medlem i en dansk a-kasse, og står man fortsat fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark under ledighed, så burde man kunne få dagpenge i Danmark – selvom man har bopæl i et andet land”, siger Morten Kaspersen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har over for Magisterbladet tidligere udtalt, at man efter den nye EU-forordning kan være tilmeldt som arbejdssøgende både i det land, man bor i, og i det land, man kom fra. Det skulle ifølge ministeren gøre det nemmere for arbejdssøgende at komme i arbejde igen, uanset om man bor i et andet land end, det som udbetaler ens dagpenge.