14.05.2010
Artikel

Danske a-kasseregler bremser udviklingen i Øresundsregionen

Socialdemokratiet i Sverige mener, at det er ødelæggende for udviklingen i Øresundsregionen, at danske grænsearbejdere, som bor i Sverige, ikke får samme størrelse dagpenge, som de ville få i Danmark.

Af Martin Ejlertsen

Ti år efter Øresundsbroens åbning er udviklingen i Øresundsregionen i stærk vækst. Men det kunne være meget bedre. For der er stadig en række unødige grænsehindringer for danskere og svenskere, som bremser den fortsatte udvikling. En af de hindringer handler om reglerne for grænsearbejdere.

Selv om danske grænsearbejdere betaler til en dansk a-kasse, skal de have erstatning efter svenske a-kasseregler, hvis de bliver ledige. Det betyder langt mindre dagpenge, men sådan bør det ikke være. Danske grænsearbejdere skal have samme erstatningsniveau som i Danmark, mener det socialdemokratiske medlem af Riksdagen Hillevi Larsson.

“I dag betaler danske arbejdspendlere til et a-kasse-system, men får lavere erstatning fra et andet system. Men betaler man til a-kassen i et land, skal man også have erstatning derfra. Man skal ikke betale til noget, man siden ikke får penge fra, når man behøver det. Det er vanvittigt og helt åbenlyst, at det ikke burde være sådan. Ambitionen må være at løse dette hurtigst muligt”, siger Hillevi Larsson.

Hun bor i Malmø og har i forbindelse med efterårets svenske Riksdagsvalg gjort det til en af sine politiske mærkesager at arbejde for en mere smidig integration af Sverige og Danmarks systemer og regler.

“Kringlede og uklare regler gør det ufordelagtigt at være grænsearbejder, og det hindrer en fortsat positiv vækst i regionen. Takten af integrationen mellem svenskere og danskere i Øresundsregionen har været langt højere end politikernes tempo til at finde løsninger på de problemer, som opstår. Den stadigt voksende gruppe af pendlere gør det endnu mere åbenlyst, at de nordiske politikere skal løse problemer som disse nu”, siger Hillevi Larsson. 

Tættere samarbejde
Det er indfødsretsordfører hos de danske Socialdemokrater Lennart Damsbo-Andersen enig i. Han mener dog ikke som de svenske socialdemokrater, at danske grænsearbejdere skal have samme erstatningsniveau som i Danmark.

“Det er jo ikke kun en Øresundsproblematik, men gælder grænse­spørgsmål i hele EU, så vi bliver nødt til at tænke debatten bredere end som så”, siger Lennart Damsbo-Andersen.

Han mener, man bør se på, om man skal være medlem i en a-kasse i bopælslandet i stedet for i arbejdslandet som i dag.

“Vi skal have kigget på disse regler. Måske man som udgangspunkt skulle sige, at man betaler til en a-kasse i det land, man bor i, for så ville man lave et rent snit. Organisering i en fagforening er derimod noget helt andet. Det er vigtigt at holde fast i, at det er to forskellige ting”, siger han.

Arbejdsmarkedsordfører i Dansk Folkeparti Bent Bøgsted synes, det er en mærkelig måde, dagpengesystemet i dag er skruet sammen på. Han mener, der er flere måder at løse problemerne på, men de danske dagpengeregler skal ikke laves om, fastslår han.

“Vi skal ikke til at lave det danske dagpengesystem om, men der er et problem her, vi render ind i. Det skal løses i samarbejde med Sverige, og derfor ville det være mest formålstjenligt at tage det op et sted, hvor begge sider af Sundet er repræsenteret, og det er i Øresundsregionen”, siger Bent Bøgsted.

I samarbejdsorganet Øresundskomiteen i Øresundsregionen er Region Hovedstadens formand, Vibeke Storm Rasmussen (S), næstformand. Hun pointerer, at der er behov for et langt tættere samarbejde mellem den danske og den svenske regering, hvis integrationsudfordringerne som forskelle i dagpengesystemerne i Øresundsregionen skal løses.

“Det samarbejde ser Øresundskomiteen som sin opgave at skubbe på. Landenes a-kasser skal dog også være bedre til at koordinere, og derfor har Øresundskomiteen inviteret danske og svenske a-kasser til et seminar for at drøfte, hvordan vi sammen får problemerne løst”, siger Vibeke Storm Rasmussen.