29.04.2010
Artikel

Slut med lønnet fridag 1. maj på DMI

I årtier har de ikke-vagtgående ansatte i DMI holdt fri med løn den 1. maj. Den kutyme er nu opsagt. Den er fra en anden tid og svær at administrere, lyder ledelsens begrundelse.

Af Pernille Siegumfeldt

Retten til frihed på arbejdernes kampdag den 1. maj blev slået endegyldigt fast over for statens ansatte i 1963 med et cirkulære underskrevet den 16. april af daværende statsminister J.O. Krag.

Hvorvidt friheden også skulle være lønnet, har siden været op til den enkelte statslige arbejdsplads. De fleste ministerier og styrelser har valgt en liberal tolkning og givet frihed med løn til deres medarbejdere.

I DMI har en del af de ansatte – i den udstrækning, tjenesten tillader det og efter individuel godkendelse – også haft fri på dagen med løn. Det er slut nu.

“Der er flere forhold, som gør sig gældende. Dels har det gennem årene været en ordning, der har været svær at administrere, fordi den gjaldt for nogle og ikke andre, dels skal vi jo hele tiden vurdere, hvordan vi bruger vores sparsomme ressourcer”, forklarer Sidsel Diemer Leonhardt, der er HR- og servicechef hos meteorologerne.

I et internt referat fra hovedsamarbejdsudvalget, hvor sagen er blevet indgående drøftet, er HR-chefen desuden citeret for at sige: “Kutymen er ligeledes fra en tid, hvor arbejdsvilkårene var anderledes, og hvor medarbejderne rent faktisk fejrede 1. maj”.

Ikke overraskende er medarbejderne på instituttet meget ærgerlige over det, mange opfatter som en forringelse af løn- og ansættelsesvilkårene for det ikke-vagtgående personale.

“Vi mister et gode, og ledelsens begrundelse har ikke nogen positiv klang. Dels skal medarbejderne tilsyneladende holde for, fordi ledelsen synes, at ordningen er vanskelig at administrere, dels synes jeg, at en del af formuleringen udtrykker en afstandtagen til 1. maj-fejringen, og det vil givet afholde nogle ansatte fra at bede om fri”, vurderer Niels K. Petersen. Han er cand.scient. og tillidsrepræsentant for 95 DM-medlemmer i DMI.

Slaget er tabt
Opsigelsen af kutymen sidste år blev efterfulgt af et fællesmøde i november, arrangeret af DMI’s tillidsrepræsentanter for medarbejderne. Her blev det besluttet at sende et brev til ledelsen med en protest over de forringede lønforhold. Flere end 200 medarbejdere underskrev brevet.

Ledelsen står imidlertid fast på sin beslutning og afviser, at der er politiske undertoner i beslutningen om at inddrage frihed med løn 1. maj.

“De ansatte har naturligvis stadig ret til fri 1. maj, som cirkulæret foreskriver. Jeg kan godt forstå, at nogle ser det, som om de har mistet noget. Men vi vil stadig se med stor velvilje på, at medarbejderne holder fri uden løn”, understreger HR- og servicechef Sidsel Diemer Leonhardt.

“Og så får vi jo den bonus, at der gælder lige vilkår for alle ansatte”, tilføjer hun.

Juridisk er der ikke noget at komme efter. Og DMI’s tillidsrepræsentant, Niels K. Petersen, erkender, om end modvilligt, at slaget er tabt for medarbejderne – også i samarbejdsudvalget.

“Vi er naturlig ærgerlige over at se vores lønvilkår blive forringet uden at kunne stille noget op. Men især synes jeg, det er et negativt signal fra ledelsen, at man ikke vil holde fast i medarbejdernes frihed med løn til at fejre 1. maj med al den symbolske betydning, der for mange ligger i den dag”, siger Niels K. Petersen.