16.04.2010
Artikel

Uelegant, at Hillerød tvinger multimedieskat igennem

Dårlig ledelse. Et urimeligt benspænd for medarbejderne. Meget uelegant. Kritikken fra regeringspartierne bag skattereformen hagler ned over Hillerød Kommune, som tvinger sine ansatte til at betale multimedieskat.

Af Pernille Siegumfeldt

En ekstraudgift, som automatisk bliver tørret af på samtlige medarbejdere. Det har aldrig været intentionen med multimedieskatten, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Såvel De Konservative som Venstre, der sammen med Dansk Folkeparti stod bag skattereformen, tager skarpt afstand fra den praksis vedrørende multimedieskatten i Hillerød Kommune, som Magisterbladet omtalte i forrige nummer. Kommunen, som udleverer bærbare pc’er og mobiltelefoner til sine administrative medarbejdere, har valgt at droppe den stikprøvekontrol, der skal tjekke, om multimedierne også bliver brugt privat. Derved pålægger kommunen alle ansatte at betale multimedieskatten, som – afhængig af indkomst – beløber sig til 105-140 kroner om måneden. Kommunen begrunder sin beslutning med, at stikprøvekontroller er både administrativt tunge og svære at gennemføre effektivt.

Den begrundelse køber regeringens skatteordførere ikke.

“Vi stiller samme kontrolkrav til både private og offentlige arbejdsgivere, og det har aldrig været så tung en opgave for nogen før, at de lod være. I stedet for at Hillerød Kommune helt naturligt bidrager til, at samfundet henter skatten der, hvor der er grundlag for at hente den, vælger de i stedet at genere samtlige medarbejdere helt unødvendigt. Det er definitionen på dårlig ledelse, og jeg kan ikke undgå at få den mistanke, at medarbejderne må tage straffen for en politisk farvet protest mod multimedieskatten”, siger De Konservatives Mike Legarth.

DM tager sagen op
Også Mads Rørvig, skatteordfører for Venstre, undrer sig over, at en kommunal arbejdsgiver undlader at følge SKATs vejledning og føre stikprøvekontrol, så man undgår at pålægge alle en ekstra skat.

“Hillerød Kommune optræder meget uelegant i den her sag. Det har aldrig været intentionen, at samtlige ansatte må undgælde, fordi kommunen synes, at indsatsen for at føre stikprøvekontrol er uoverstigelig”, understreger Mads Rørvig.

“Det her skal arbejdsgiverne kunne håndtere både bedre og smartere”, tilføjer han.

De administrative AC-medarbejdere på Hillerød Rådhus kan nu se frem til, at skatteordførerne tager sagen op over for både skatteministeren og finansministeren.

Medarbejderne har ikke på noget tidspunkt harceleret over skattens størrelse, pointerede tillidsrepræsentant Ragnhild Nielsen i forrige nummer af Magisterbladet, men:

“Det er det principielle i, at arbejdsgiveren kan vælte en udgift over på de ansatte, fordi de udleverer en type arbejdsredskaber, vi ikke kan sige nej til at bruge”, sagde hun.

Også AC bliver nu draget ind i konflikten om multimediebeskatning af ansatte i Hillerød Kommune. DM’s formand, Ingrid Stage, tager sagen med til næste møde i organisationens forhandlingsudvalg. Samtidig overvejer DM’s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg, hvorvidt en eventuel kompensation for multimedieskatten skal være et krav til arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2011.