12.02.2010
Artikel

DM-medlemmer berørt af sygehusbesparelser

Af Pernille Siegumfeldt

Også DM’s medlemmer bliver nu berørt af de store sparerunder, der skyller ind over landets sygehuse. Indtil videre har DM’s forhandlingsafdeling registreret fire afskedigelser af administrative medarbejdere på hospitaler i Herlev, Gentofte og på Frederiksberg. Samtidig har Region Sjælland fyret fem DM-medlemmer med henvisning til besparelser. Foreningens forhandlingsafdeling forventer imidlertid, at der vil komme flere afskedigelser også i andre egne af landet.

Allerede midt i januar udtrykte DM – via Akademikernes Centralorganisation (AC) – bekymring for de ansattes situation på landets sygehuse. Det skete i et åbent brev stilet til finansminister Claus Hjort Frederiksen og sundhedsminister Jacob Axel Nielsen. Sammen med de øvrige hovedorganisationer LO og FTF påpegede AC i brevet behovet for, at der bliver lavet en langsigtet plan for sundhedsvæsenet.

“Medarbejderne bliver mødt med konstante krav om omstrukturering, opgavedeling mv. Gennem de seneste år har der oven i dette pres været et generelt effektiviseringskrav på to procent”, hedder det blandt andet i brevet, som AC’s formand, Erik Jylling, er medunderskriver af.

“Det nuværende system har vist sig ikke at kunne sikre kvalitet og har nu vist sig at medføre afskedigelser på trods af store produktivitetsforøgelser og rekrutteringsudfordringer. Det er afgørende, at sundhedsvæsenet får ro og langsigtede økonomiplaner til at sikre befolkningen den service og kvalitet i opgaveløsningen, man kan forvente af et system i verdensklasse”, skriver de tre hovedorganisationer.