27.03.2009
Artikel

Følgegruppen for læreruddannelsen

Af Mette Engell Friis
Ved en beklagelig fejl blev et medlem af følgegruppen for den nye læreruddannelse ikke nævnt i artiklen om læreruddannelsens konsekvenser i det seneste nummer af Magisterbladet (nr. 5/2009).

Følgegruppen er nedsat af undervisningsministeren og forligskredsen omkring folkeskoleloven, og den skal overvåge lovens virkninger, for eksempel balancen mellem de studerendes valg af linjefag og folkeskolens behov.

Følgegruppen består af syv medlemmer, som sidder i perioden 2007-2012:
  • Per B. Christensen (formand for følgegruppen), formand for Børne- og Kulturchefforeningen og direktør i Næstved Kommune
  • Direktør Agi Csonka, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Skoleinspektør Søren Christian Jensen, Holmegårdsskolen i Hjørring
  • Seminarielektor på Læreruddannelsen i Århus Birgitte Pontoppidan
  • Dekan Nils-Georg Lundberg, Det pædagogiske område på Professionshøjskolen University College Nordjylland
  • Professor Jens Rasmussen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet
  • Prodekan Henrik Busch, Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet