Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Omplacering
Foto: Javier Allegue Barros/Unsplash

Flere omplaceringer af akademikere på vej

Flere højtuddannede i kommuner og regioner vil få andre opgaver, når genåbningen tager fart. Det forventer DM, som gennem lokalaftaler er med til at sikre, at løn- og ansættelsesvilkår forbliver uændrede.

Emneord:

Flere højtuddannede med ansættelse i regioner og kommuner kan forvente at blive omplaceret til andre opgaver, efterhånden som genåbningen for alvor tager fart. Det kan fx være, at folkeskoler, dagtilbud eller ældreplejen for at undgå coronasmitte får brug for ekstra hænder i en periode.

Det er forventningen i DM, som har forhandlet lokalaftaler på plads med en række regionale og kommunale arbejdspladser. Lokalaftalerne sikrer, at de overenskomstansattes løn- og ansættelsesvilkår er uændrede, selv om de i en periode skulle få andre arbejdsopgaver. Aftalerne har en såkaldt solnedgangsklausul og udløber, når den ekstraordinære coronasituation ophører.

Indtil nu har rigtig mange DM’ere kunnet varetage deres arbejdsopgaver hjemmefra. Det fortæller forhandlingskonsulent i DM Michelle Jensen.

“Men vi begynder at få meldinger fra tillidsrepræsentanter og andre AC-organisationer, som tyder på, at vi vil se et fortsat behov for omplaceringer, i takt med at samfundet åbner op”, fortæller Michelle Jensen.

Overordnet har DM’erne på de regionale og kommunale arbejdspladser været positive over for at blive flyttet til andre opgaver, hvis det skulle vise sig nødvendigt, fortæller DM’s forhandlingskonsulent.

“Der har været en udbredt accept af, at det er o.k. at blive omplaceret til andet arbejde i en ekstraordinær situation, og vores medlemmer har udvist stort samfundssind”, siger Michelle Jensen.

Du kan ikke sige nej til en omplacering, tilføjer hun.

“Men vi har anbefalet, at arbejdspladserne så vidt muligt forsøger at matche medarbejdere og opgaver ad frivillighedens vej, også af hensyn til det øvrige personale”, siger Michelle Jensen.

DM har fået en del spørgsmål fra magistre i det offentlige, som har spurgt til vilkårene, hvis de fx bliver sendt på weekendarbejde eller skal overgå til flydende arbejdstid. Den akademiske overenskomst sikrer nemlig, at der kan forhandles honorering for denne type arbejde.

“Vi har også fået enkelte bekymrede henvendelser, der vedrører den sundhedsmæssige sikkerhed, hvis man fx skulle blive sendt på arbejde på et plejehjem”, forklarer DM’s forhandlingskonsulent.

Konkret har der ikke været det store behov for omplaceringer af magistre.

“Men jeg har fx haft kontakt til biblioteksansatte, der lige nu arbejder i et dagtilbud”, siger Michelle Jensen.

Forhandlingsafdelingen i DM har en række anbefalinger til, hvad lokalaftalerne som minimum bør indeholde:

  • Muligheder for at flytte medarbejdere til andre tjenestesteder og til andre opgaver efter et frivillighedsprincip.
  • Hensyntagen til medarbejdernes kompetencer og faglighed.
  • Hensyntagen til risikogrupper.
  • Hvilket referenceforhold der gælder.
  • Nødvendig oplæring i eventuelle nye funktioner.
  • Sikring af, at alt arbejde kan udføres fagligt og sundhedsmæssigt ansvarligt.
  • Oprettelse af jobbanker, hvor medarbejderne kan registrere deres kompetencer, så arbejdsgiverne ved, hvilke kompetencer der er at trække på.
  • Arbejdstid, herunder honorering for overarbejde og arbejde på skæve tidspunkter.
  • Afklaring af eventuelle transportomkostninger eller rejsetidshonorering i forbindelse med ændret arbejdssted.
  • Slutdato for aftalen.

Vidste du ...?

Du kan læse mere om lokalaftaler og fælleserklæringer fra de faglige organisationer på dm.dk

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Roskilde Universitet

Postdoc in Digital Infrastructures

Roskilde Universitet

Professionshøjskolen Absalon

Chef for Uddannelsesservice

Professionshøjskolen Absalon

Arbejdsmiljø København

Digitaliseringskonsulent til Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen