Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
SteenThomsen1200
Jørn Albertus

CBS-professor modtager hård kritik for Danske Bank-forsvar

Steen Thomsen burde have varedeklareret sit centers forbindelser til Danske Bank, da han som CBS-professor kommenterede bankens rolle i hvidvasksagen, mener eksperter. Der er behov for at genbesøge principperne for forskernes deltagelse i den offentlige debat, erkender CBS.

Emneord:

Professor og bestyrelsesformand ved CBS’ Center for Corporate Governance (CCG) Steen Thomsen er kommet under beskydning, efter at han i Dagbladet Børsen kritiserede mediernes dækning og myndighedernes håndtering af den verserende hvidvasksag mod Danske Bank. 

Kronikken blev bragt 3. september med CBS-professor Steen Thomsen som forfatter. Her kalder han mediernes dækning af sagen for “noget af det mest ensidige i dansk erhvervshistorie”. Han hævder endvidere, at Danske Banks ledelse kun har begået fejl, men ikke ulovligheder i sagen, der p.t. er under efterforskning af bagmandspolitiet.

Det center, som professor Steen Thomsen også er bestyrelsesformand for, modtog for få år siden en millionbevilling fra blandt andre Danske Bank til et fireårigt forskningsprojekt i finanssektoren. Danske Banks bestyrelsesformand Ole Andersen er desuden adjungeret professor på CCG, og senest i sommeren 2017 afholdt han sammen med Steen Thomsen en femdages masterclass i bestyrelsesarbejde.

Fætter-kusine-fest eller inhabilitet?
De mange sammenfald af interesser mellem CCG og Danske Bank efterlader CBS med et troværdighedsproblem. Det mener professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet.

“Dels skriver Steen Thomsen et usædvanligt, politiserende defensorat for banken i sin egenskab af CBS-professor. Dels gør han ikke opmærksom på de forbindelser, der eksisterer mellem hans forskningscenter og Danske Banks topledelse”, siger Heine Andersen.

KU-professoren undrer sig ligeledes over, at Steen Thomsen agerer dommer i en sag, ingen kender udfaldet af.

“Det er bemærkelsesværdigt, at han konstaterer, at der ikke er tale om en forbrydelse, men en fejl. Det er også stærke sager, at han i rollen som professor anklager både Finanstilsynet og Nationalbanken for at lade sig gribe af en folkestemning, når de passer deres job”, påpeger Heine Andersen.

I bedste fald kan det for en udenforstående ligne én stor fætter-kusine-fest, i værste fald kan sammenblandingen af interesser rejse tvivl om forskerens habilitet, siger KU-professoren.

“Steen Thomsen må mene og skrive, lige hvad han vil, men ikke i sin egenskab af CBS-professor. I kronikken går han langt ud over, hvad han som offentligt betalt forsker bør”, siger Heine Andersen.

Kampen skal stå på holdninger
Ifølge næstformand i Akademisk Råd på CBS, professor Bent Meier Sørensen, holder kronikken i Børsen sig inden for retningslinjer og god skik på universitetet.

“Ytringsfriheden er ubetinget på CBS. Vi har ikke brug for mere politi til at slå forskerne i hovedet, hver gang de ytrer sig, så længe de ikke er betalt for at sige noget bestemt. Kampen skal stå på holdninger, ikke i HR”, siger Bent Meier Sørensen.

Forskere har en vidtgående ret – og pligt – til at deltage i debatten, herunder komme med vurderinger baseret på deres forskning. Det medgiver juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

“Men kronikken er en holdnings­tilkendegivelse og endda et ganske heftigt forsvar af bankens danske ledelse i en sag, der efterforskes af bagmandspolitiet. I den sammenhæng har titlen som CBS-professor jo stor vægt, så efter min mening burde han have udtalt sig som privatperson”, siger Sten Schaumburg-Müller.

Juraprofessoren hæfter sig desuden ved, at Steen Thomsen i kronikken gør sig til talsmand for, at bankens danske ledelse har begået en undladelsessynd.

“Man må kunne forvente af en professor i corporate governance, at han har et minimumkendskab til den lovgivning, han udtaler sig om. Hvidvaskloven kriminaliserer faktisk en lang række undladelsessynder”, påpeger Sten Schaumburg-Müller.

Uhyggeligt ensidig dækning af hvidvask
Steen Thomsen selv siger, at han har set det som sin pligt at blande sig i debatten, fordi han har forsket i bestyrelsesforhold og i bestyrelsesledelse i årevis.

“Jeg udtaler mig med professorkasketten på, fordi jeg kender feltet indgående og har set det som min pligt at nuancere en ellers uhyggeligt ensidig dækning af hvidvasksagen”, siger Steen Thomsen.

Man bestemmer ikke selv sin overskrift i en kronik, påpeger han:

“Min egen var “Ro på i Danske Bank”, hvilket jeg fortsat mener er en rigtig anbefaling, selv om der siden er kommet væsentlige belastende oplysninger frem”, siger han med henvisning til den advokatrapport, som Danske Bank selv har fremlagt.

At Center for Corporate Governance samarbejder med finanssektoren og andre dele af erhvervslivet, er der ikke noget unaturligt i, understreger professoren.

“Det ville være mere underligt, hvis vi ikke gjorde”, mener han.

Derfor fandt han det heller ikke nødvendigt i kronikken at angive de forbindelser, der eksisterer mellem CCG og Danske Bank.

“Det er rigtigt, at jeg kender bestyrelsesformand Ole Andersen og har arbejdet sammen med ham om fx masterclasses i bestyrelsesarbejde. Men jeg deltager ikke selv i projektet “Nordic Finance and The Good Society”, som er cirka 20 procent finansieret af Danske Bank”, pointerer Steen Thomsen.

CBS-professoren siger dog også, at han har lyttet til kritikken.

“Jeg vil fremover være mere forsigtig med, hvordan jeg udtaler mig”, siger han.

Forskningsdekan ved CBS Søren Hvidkjær er personaleansvarlig for det videnskabelige personale.

Han noterer sig, at Akademisk Råds næstformand og juraprofessor Sten Schaumburg-Müller er uenige i, hvorvidt kronikken holder sig inden for god skik.

“Tvivlen tydeliggør, at der er et behov for at genbesøge CBS’ principper for god praksis i forskningskommunikation og deltagelse i den offentlige debat og især være mere klar omkring transparens for at undgå tvivl om interessekonflikter. Derfor vil jeg tage sagen op med Akademisk Råd”, siger Søren Hvidkjær.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Nationalhistoriske Museum

Museumsinspektør

Det Nationalhistoriske Museum

Danmarks Tekniske Universitet

Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

Danmarks Tekniske Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen