Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Hver fjerde magister vil udskyde pensionen

Hver fjerde magister over 50 år forventer at arbejde, til de er 70 eller ældre, viser ny undersøgelse. Mange er for glade for jobbet til at stoppe tidligere.

Emneord:

Mere end hver fjerde magister over 50 forventer først at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er 70 år eller ældre. Det viser en spørgeundersøgelse, som Magisterbladet har foretaget i samarbejde med Dansk Magisterforening.

Resultatet flugter med den seneste viden på området, siger seniorforsker Mona Larsen, der forsker i ældre på arbejdsmarkedet på Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

“Arbejdsmarkedet for ældre er i en enorm forandring i de her år. Ældre bliver længere og længere i deres job”, siger Mona Larsen.

“Det er der flere forklaringer på. Lige nu har vi konjunkturerne med os i økonomien, der har været flere politiske reformer med det sigte, vores helbred bliver bedre, og uddannelsesniveauet stiger. Det er alt sammen med til at hæve tilbagetrækningsalderen”, siger hun.

Ønsket om at udskyde pensionen er alt andet lige størst hos mænd og magistre med en ph.d., viser Magisterbladets og DM’s undersøgelse. Men den mest afgørende faktor er arbejdsglæde. Beskæftigede seniorer, der er glade for deres job, har 16 procentpoint højere sandsynlighed for at blive på arbejdsmarkedet, efter at de er fyldt 67 år, end dem, der ikke er glade for deres job, viser analysen. Det billede genkender Mona Larsen.

“Stort set alle, der arbejder efter folkepensionsalderen, gør det, fordi de har lyst til det. Og det gælder nok i endnu højere grad for magistre, der typisk har en god pensionsopsparing og derfor ikke er økonomisk tvunget til at blive ved med at arbejde”, siger hun.

De gode ordninger
For 6 ud af 10 magistre over 50 år kunne muligheden for nedsat tid få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, svarer de i spørgeundersøgelsen. For 39 procent er det nok med “større fleksibilitet i forhold til arbejdstid”.

“Vi ved, at seniorer ofte ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv, fordi de får andre interesser senere i livet – det kan være muligheden for at gå ned i tid eller tilpasse arbejdet anderledes”, siger formand for DM, Camilla Gregersen.

Hun sidder med i en tænketank, der er nedsat af regeringen for at give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen. Tænketanken skal aflægge rapport senest sommeren 2019.

DM arbejder desuden for, at der i overenskomster bliver indført seniorordninger, hvor medarbejderne har mulighed for at gå ned i arbejdstid, men opnå fuld pensionsindbetaling, forklarer Camilla Gregersen. Hun ønsker også at øge muligheden for delpension, hvor seniorer bruger en del af deres egen pensionsopsparing til at opnå en deltidsstilling.

“Vi håber, at ordningerne kan sikre, at seniorer kan arbejde, så længe de har lyst. Det er til gavn for arbejdsmarkedet, arbejdspladsen og seniorerne”, siger Camilla Gregersen.

Det er vigtigt, at den slags ordninger kan tilpasses den enkelte, påpeger seniorforsker Mona Larsen.

“Jo længere op i årene vi kommer, des mere forskellige bliver vi. Nogle vil geare ned, andre geare op. Mens nogle gerne vil på deltid, er det måske vigtigere for andre at være mentor for de yngre kolleger. Der bør være mange modeller, da der er mange slags mennesker”, siger Mona Larsen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen