Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Fra tillids­repræsentant til chef

Jacob Jul Nørup Pedersen var først tillidsrepræsentant og blev siden chef for 23 ansatte i Københavns Kommune. Han er en af en række magistre, der har taget netop springet om på den anden side af bordet.

Emneord:

“I en moderne offentlig enhed skal man som leder være meget tydelig og i tæt dialog med folk omkring, hvor man gerne vil hen. Der er baggrunden som tillidsrepræsentant en klar fordel”.

Jacob Jul Nørup Pedersen er økonom og cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Og så har han siddet på begge sider af forhandlingsbordet – i dag som chef og tidligere som tillidsrepræsentant.

Siden januar 2015 har han været personaleleder for 23 medarbejdere i Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningens Administrative Ressourcecenter i Københavns Kommune. Det er ikke altid lige let.

“Vi arbejder på flere store kulturforandringsprocesser, og det har bl.a. resulteret i, at flere har været langtidssyge med stress. Det er ikke rart – men i et godt samarbejde med min tillidsrepræsentant har jeg heldigvis fået alle langtidssyge tilbage igen”, fortæller han.

I Dansk Magisterforenings (DM) medlemssystem er der de senere år registreret 43 ledere, som tidligere har været tillidsrepræsentanter.  Og i DM’s ledersektion har 33 ledere tidligere taget et tillidsrepræsentantkursus.

“Tillidsrepræsentanten er ofte med til at løse organisatoriske problemer, hvilket man i høj grad også skal som leder. Ledelsen får øje på tillidsrepræsentantens kompetencer gennem indsatsen som tillidsrepræsentant og kan se, at de kompetencer kan styrke ledelsen”, siger chefkonsulent i DM Lotte Espenhain Møller.

Hun har i en årrække arbejdet direkte med tillidsrepræsentanter og underviser desuden på DM’s tillidsrepræsentantuddannelse i ledelse og organisation. Erfaringen er, at kompetencen som brobygger og formidler mellem medarbejdere og ledelse også er værdifuld som leder.

Lotte Espenhain Møller mener, at ledere skal kunne forhandle, analysere deres organisation og tage svære samtaler.

“Alle tre kompetencer er også eksistentielle for tillidsrepræsentanter. Der er selvfølgelig en forskel i, hvordan værktøjerne og kompetencerne anvendes som henholdsvis tillidsrepræsentant og leder, men værktøjskassen er i store træk den samme”, siger Lotte Espenhain Møller.

Tillidsfolk er klædt bedre på
Jacob Jul Nørup Pedersen er tidligere kaptajn i Livgarden. Han er stadig aktiv reserveofficer i forsvaret og har desuden en fortid som konsulent og leder i it- og forsikringsbranchen. Og så er han uddannet tillidsrepræsentant gennem DM.

Tillidsrepræsentanternes hovedopgave er at repræsentere medlemmer fra deres fagforening på arbejdspladsen. Desuden skal de varetage de løn- og ansættelsesmæssige interesser.

Synligheden og kompetencerne fra rollen som tillidsrepræsentant har hjulpet Jacob Jul Nørup Pedersen videre i karrieren.  

“Det kan være et vigtigt skub i retning af at blive leder. Jeg fik rigtig meget ud af kurserne for tillidsrepræsentanter, som fokuserede på regelsæt, rettigheder og rammer på arbejdsmarkedet. På den måde bliver man skolet, og det kan jeg virkelig bruge som leder. Jeg håber da også, at folk omkring mig vil sige, at jeg er en forstående chef. Fordi jeg har siddet på medarbejdernes side, så føler jeg mig bedre klædt på til også at gøre det godt som leder”, siger Jacob Jul Nørup Pedersen.  

Som nuværende leder og tidligere tillidsrepræsentant er han overbevist om, at rollen som tillidsrepræsentant er et rigtig godt udgangspunkt for at blive leder.

“Tillidsrepræsentanter skal kunne stille sig op på en ølkasse og tale til en større forsamling. De har en holdning og tør ytre sig om den, og de er gode til at få andre med. Den samme profil er der også brug for som leder”, siger Jacob Jul Nørup Pedersen og fortæller, at han har flere chefkolleger i Københavns Kommune, der også har en fortid som tillidsrepræsentant.

Kaster alt på gulvet
Som tillidsrepræsentant har Jacob Jul Nørup Pedersen også været med som bisidder til svære samtaler. Her har han set, hvordan man som chef kan gå konstruktivt ind i en sygefraværssamtale med en ansat. Og så har han set, hvordan man ikke skal gøre det.

“Jeg har set chefer, som går ind i en sygefraværssamtale og kaster alt på gulvet i stedet for at arbejde konstruktivt på at få vedkommende tilbage. Når man er leder, skal man gøre tingene på den rigtige måde, og jeg har på afstand set, både hvordan man kan gøre – og ikke mindst hvordan man ikke skal gøre”, siger han.

En leder skal ifølge ham være synlig og skabe klare rammer og angive en tydelig retning. Men det skal gerne være i forståelse af, hvor kontoret er arbejdsmæssigt, og hvordan sammensætningen af medarbejdere og eventuelle særlige behov er, påpeger han.

 “Der skal ikke meget til, for at medarbejdere kan blive set og hørt”, siger Jacob Jul Nørup Pedersen.

“Det er sjovt og udfordrende som leder at være med til at skabe et team og opnå gode resultater, men jeg synes nu også, det var givende at være tillidsrepræsentant, fordi man er noget for sine kolleger og har en opgave tæt på beslutningsprocesserne. Jeg kunne ikke beslutte, hvordan vi nåede et givent mål, men jeg kunne få indflydelse på mine kollegers vegne”, siger han.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen