Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Dramatisk kampvalg om olien i MP Pension

384 stemte for, 385 imod, syv stemte blankt. AnsvarligFremtid var et mulehår fra at få sin opfordring til at udfase de mest risikable fossile investeringer igennem på MP Pensions generalforsamling. Pensionskassens formand mener allerede, at klimakursen er mere ambitiøs end det, AnsvarligFremtid lægger op til.

Emneord:

Der var kamp om et enkelt ord og en afstemning tæt på dødt løb, da MP Pensions generalforsamling torsdag aften – på tredje forsamling i træk – skulle tage stilling til, om pensionskassen skal arbejde for at afvikle sine 100 mest etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul, olie og gas.

Bag forslaget står netværket AnsvarligFremtid.

Sidste år fik samme anbefaling fra netværket et solidt flertal af stemmerne. I år gik det anderledes. 384 stemte for, 385 imod, mens syv stemte blankt.

For overhovedet at kunne bringe forslaget til afstemning forlangte dirigenten et enkelt ord ændret. Ifølge lov om finansiel virksomhed må en generalforsamling ikke “forpligte”, højst “anbefale”, en bestyrelse at droppe investeringerne i kulindustrien og i de højrisikable udvindingsprojekter i Arktis, i tjæresand og i dybhavsboringer. Det slog dirigent Lars Svenning Andersen fast.

Vidtgående og visionær
Siden generalforsamlingen i MP Pension sidste forår er der valgt nye medlemmer til flere pladser i bestyrelsen, og i januar vedtog den nye bestyrelse en hensigtserklæring om, at pensionskassens investeringspolitik skal understøtte målene i klimaaftalen fra Paris.

Ifølge erklæringen skal MP Pension udøve såkaldt “aktivt ejerskab”, fx i de omstridte fossilselskaber, og på den måde presse på for en grøn omstilling. Med den nye klimakurs er MP Pension faktisk mere vidtgående og visionær end det, AnsvarligFremtid lægger op til, sagde bestyrelsesformand Egon Kristensen.

“Det er uambitiøst kun at fokusere på de fossile selskaber. De udgør under én pct. af MP Pensions samlede investeringer. Vores politik gælder hele porteføljen. Vi er helt enige med AnsvarligFremtid i, hvad det er for nogle klimaudfordringer, verden står over for. Vi er også indstillet på at tage et medansvar, og derfor har vi indarbejdet klimaaftalen i vores nye investeringspolitik. Vi har til gengæld ikke set nogen dokumentation for, at frasalg med garanti gavner miljøet”, sagde Egon Kristensen.

Ingen solnedgangsklausul
Thomas Meinert Larsen, der repræsenterede AnsvarligFremtid på generalforsamlingen, roste bestyrelsen for, at den – i modsætning til den tidligere bestyrelse – lytter til sine medlemmer og retter sin investeringskurs ind efter klimaaftalen i Paris som kun det andet pensionsselskab i verden. Thomas Meinert var derimod dybt skeptisk over for, at MP bibeholder et aktivt ejerskab i den fossile industri.

“Jeg vil gerne have MP’s bestyrelse til at forklare: Hvad tror I, I kan opnå med et aktivt ejerskab? Hvad sker der, hvis I ikke får det, I ønsker – og er der en “solnedgangsklausul”, så I trækker stikket, fx i 2018, hvis dialogen ikke bærer frugt?” spurgte Thomas Meinert Larsen.

Det lykkedes ikke for AnsvarligFremtids talsmand at få bestyrelsesformand Egon Kristensen til at udstede nogle garantier.

Til gengæld følte andre i bestyrelsen sig kaldet til at komme AnsvarligFremtid i møde fra talerstolen.

Bestyrelsens hensigtserklæring er ikke uden betydning, fastslog Per Clausen, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, nuværende byrådsmedlem i Aalborg Kommune og ny i MP Pensions bestyrelse.

“Jeg opfatter hensigtserklæringen som stærkt forpligtende og også som en optrapning af indsatsen på klimafronten. Der er opstået lidt forvirring, fordi jeg tidligere har givet støtte til forslaget fra AnsvarligFremtid. Det skyldes, at det blev fremsat, inden MP’s bestyrelse formulerede sin nye klimakurs, og jeg ser ikke en modsætning imellem forslagene”, sagde Per Clausen.

Et andet forslag fra AnsvarligFremtid vandt stor opbakning torsdag aften i Esbjerg, også fra MP’s bestyrelse. 709 stemte for og 38 imod, at bestyrelsen fremover årligt skal redegøre skriftligt for, hvordan den praktiserer sit aktive ejerskab i kul-, olie- og gasindustrien, for at sikre, at selskabernes praksis er forenelig med Paris-aftalen.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen