Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Succesfulde
erhvervsakademier gør klar til fyringer

I 2020 bliver tilskuddet pr. studerende på erhvervsakademierne skåret med 25 procent i forhold til 2009. Næste skridt: Fyringer.

Emneord:

En vækst i elevoptaget på 40 pct. taler for sig selv. Siden de blev etableret i 2009, har erhvervsakademierne og deres primært merkantile og tekniske uddannelser været en bragende succes.

Men samtidig med at akademierne optager flere og flere studerende, er finansieringen slet ikke fulgt med.

I 2009 fik erhvervsskolerne 87.500 kr. per elev. I år er beløbet på 71.600 kr., og hvis Venstre-regeringen får sin vilje, vil tilskuddet i 2020 være sat ned til 65.800 kr., en samlet reduktion på 25 pct. Det fremgår af bemærkningerne i finanslovsforslaget for 2017 og finansloven for 2011.Ifølge formanden for Danske Erhvervsakademier, Niels Egelund, vil besparelserne uundgåeligt medføre fyringer af undervisere.

“Det står helt uden for diskussion, at sektoren skal ind og røre ved undervisningen, og det vil sige underviserne. Så simpelt er det”.

Erhvervsakademiernes egne beregninger viser, at skolerne i 2020 skal udføre det samme arbejde som i 2015 for 15 pct. færre tilskudskroner, hvis der foruden regeringens omkostningsbidrag indregnes forventede dispositionsbegrænsninger og tekniske besparelser på erhvervsakademierne, der blandt andet uddanner datamatikere, webdesignere, laboranter og serviceøkonomer.  

“Vi kan godt skære to pct. i et enkelt år ved at reducere omkostningerne, uden at det går ud over kerneydelsen. Men når jeg kigger på omkostningsbudgetter for de enkelte uddannelser, er der ikke meget tilbage på pølsen, der kan koges suppe på”, forklarer Egelund.

Afskedigelser og større krav til undervisere
Ifølge Niels Egelund har sektoren kunnet dække de senere års kraftige besparelser takket være øget optag og stordriftsfordele, fx ved at øge antallet af studerende på de enkelte hold. Men den går ikke længere, mener han.

“Alt tyder på, at væksten i optaget vil stoppe nu.  Vi har allerede måttet afskedige undervisere i forbindelse med dimensioneringen, og på Erhvervs­akademi Kolding, hvor jeg selv sidder, forventer vi en løbende tilpasning. Jeg regner med at få et mere præcist billede i løbet af en måneds tid”.

På Erhvervsakademi Aarhus oplyser økonomichef Niels Erik Holmstrøm, at uddannelsesinstitutionen med uændret aktivitet i 2018 vil mangle 18 mio. kr.

“Vores prognose går på en meget moderat vækst, og så kommer vi ikke uden om at overveje personalereduktioner. Det har vi også netop fortalt vores samarbejdsudvalg. De løsthængende besparelsesmuligheder er for længst udtømte, og vi er oppe på 35-40 studerende per hold, hvilket er maksimum, for vores pædagogik er ikke baseret på forelæsninger som på universiteterne”.

Jes Arbov, tillidsrepræsentant for underviserne ved Erhvervsakademi Aarhus forudser, at studerende og undervisere på akademiet fremover vil mærke besparelserne.

“Det ligger i kortene, at der skal ske en effektivisering. Da man opsagde arbejdstidsaftalen i 2013, var det netop for at kunne stille krav om øget effektivitet, fx ved at bede os om at udføre mere arbejde på mindre tid”.

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs mener godt, at effektiviseringerne kan opnås uden at forringe kerneopgaven.

“Der er mange håndtag, man kan skrue på. Vi ved for eksempel fra andre uddannelsesinstitutioner, at man kan ændre arbejdsgange, digitalisere eller udnytte bygninger bedre”.   

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen