Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Nedskæringer på udviklingsbistanden: Så mange fyrer ngo’erne

De danske humanitære organisationer har fyret knap 90 danske medarbejdere som følge af regeringens nedskæringer på udviklingsbistanden i 2016. Og det er formentlig kun starten.

Emneord:
Nedskæringerne på den danske udviklingsbistand i 2016 koster danske arbejdspladser. Således har 14 ud af 17 af de danske udviklingsorganisationer fyret eller undladt at genbesætte stillinger. I alt er indtil videre 88 stillinger blevet skåret væk, efter at finansloven 2016 blev vedtaget.

Det viser en rundringning, som Magisterbladet har foretaget til de danske ngo’ere, som modtager offentlig støtte til udviklingsaktiviteter via Udenrigsministeriets rammebevilling.

Folkekirkens Nødhjælp skal spare 33 mio. kroner og nedlægger 20 danske stillinger, fortæller generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen.

“I det hele taget er vi som alle andre folkelige ulandsorganisationer blevet tvunget ud i en meget hård prioriteringsøvelse, som gør ondt. Det går ud over dem, vi hjælper”, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun forklarer, at nedskæringerne rammer organisationens programudvikling og supportfunktioner, som man har gjort en stor dyd ud af på projekter rundtom i verden. Det gælder fx kompetenceudvikling og kvalitetssikring.

Hos organisationen IBIS betyder de dikterede besparelser en nedskæring på 34 mio. kroner. Det fører til nedlæggelse af 12 årsværk eller omkring hver fjerde stilling. Og Mellemfolkeligt Samvirke nedlægger hver femte arbejdsplads. 16 ud af 80 stillinger skæres bort.

Store konsekvenser
At udviklingsbistanden skæres fra næste år, kan man også mærke i Ulandssekretariatet. Her har regeringens besparelser kostet 15,5 årsværk. Seks medarbejdere fra Københavns-kontoret er blevet fyret, og tre ubesatte kontorlederstillinger i felten er blevet nedlagt. Ligeledes er 6,5 lokale stillinger blevet nedlagt, oplyser sekretariatsleder Mads Bugge Madsen.

“Besparelserne på udviklingsbistanden har haft relativt store konsekvenser for Ulandssekretariatet. Samlet har vi mistet 14,1 mio. kr. om året fra den første runde af besparelser, og de 11 mio. kr. er en direkte konsekvens af nedskæringerne”, siger Mads Bugge Madsen.

Hos 3F er konsekvensen af besparelserne en beskæring af aktiviteter og opsigelse af to ansatte herhjemme samt fem lokalt ansatte medarbejdere. Danske Handicaporganisationer skal spare to ansatte bort, og i Caritas betyder besparelser på 7,6 mio. kroner farvel til 2,5 årsværk på sekretariatet i København.

Det bliver værre
Nedskæringerne hos de danske humanitære organisationer kan dog blive værre, end de er nu. Aftaleparterne bag finansloven 2016 har nemlig aftalt at finde yderligere 1,8 mia. kroner på udviklingsbistanden i 2016.

Regeringen vil desuden give 358 mio. kroner til Tyrkiet som en del af en større EU-pakke på godt 22 mia. kroner, der skal stoppe flygtningestrømmen. Også de 358 mio. kroner vil regeringen tage fra udviklingsbistanden.

“Naturligvis får besparelserne – både de oprindeligt udmeldte og de nye – store projektmæssige konsekvenser for os og medlemsorganisationerne, idet vi samlet set mister godt 17 mio. kroner om året på rammebevillingen og handicappuljen”, siger formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen.

Kun Dansk Røde Kors og Sex & Samfund har indtil videre kunnet klare nedskæringerne uden at fyre ansatte. Sex & Samfund mister således 3,2 mio. på rammebevilling og dermed finansiering til 1-2 stillinger. Men her kan man i 2016 med egne midler og andre donorer fastholde den nuværende gruppe medarbejdere.

Så mange danske ngo-stillinger er opsagt:
 
Mellemfolkeligt Samvirke

16 
 IBIS  12
 Folkekirkens Nødhjælp  20
 Dansk Røde Kors  0
 Red Barnet  16
 CARE Danmark  “Et par stillinger”
 Ulandssekretariatet  9
 ADRA Danmark
 1 ikke genbesat
 3F  2
 Caritas Danmark
 2,5
 Verdens Skove
 1
 Danmission  1
 Sex & Samfund
 0
 VedvarendeEnergi
 1,5
 Danske Handicaporganisationer
 2
 WWF Verdensnaturfonden
 2
 I alt
 88

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen