Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Mens vi venter på kvalitetsudvalget

Undervisere fra universiteter og professionshøjskoler havde en del at sige, da uddannelseskvalitet var til DM-høring kort før jul. Desværre stillede Kvalitetsudvalgets formand ikke op til debat.

Emneord:
Allerede nu mere end anes konturerne af den endelige rapport fra regeringens kvalitetsudvalg, som rammer dueslagene på de videregående uddannelser sidst i januar.

Det var derfor mest understregninger af tidligere afleverede pointer, da udvalgets formand, Jørgen Søndergaard, gæstede DM’s høring om uddannelseskvalitet kort før jul.

I forsamlingen af undervisere gjorde Søndergaard en del ud af at understrege, at hans udvalg er meget optaget af at finde måder, som kan tilskynde til bedre undervisning og til udvikling af nye undervisningsmetoder på universiteter og professionshøjskoler. Og han fremhævede, at udvalget ikke interesserer sig for at detailregulere og ikke er besat af relevans. Det havde den norske professor Bjørn Stensaker stærkt antydet i sit oplæg inden.

“Men fordi vi har haft så megen succes med et stort optag på de videregående uddannelser, så er vi også nødt til at kigge på, hvor vores kandidater kan få arbejde henne bagefter. Jeg mener, at pædagogik hverken er for politikere eller for medlemmer af Kvalitetsudvalget. Men vi bør forholde os til to andre ting, som kan have direkte indflydelse på undervisningsopgaven på de videregående uddannelser: de studerendes tilstedeværelse og undervisernes incitament til at levere mere kvalitet i undervisningen. Der ligger mange fine papirer i rektoraterne rundtomkring, men vi kan kun spore en lille effekt af dem i det, der foregår”, sagde Jørgen Søndergaard blandt andet.

Pernille Dirksen, lektor ved UCC, fik som en af ganske få lejlighed til at stille et spørgsmål til Jørgen Søndergaard. Hun ville vide, om der er en bølge på vej med det formål at niveauopdele underviserne efter excellence. Det afviste formanden.

“Men jeg medgiver, at det er et problem, at fremragende undervisning kun sjældent kaster mere i løn eller en forfremmelse af sig”, pointerede Jørgen Søndergaard. Og så var han ude af døren til stor ærgrelse for blandt andre formanden for DM Professionshøjskoler, Hans Beksgaard, der tordnede mod det arbejde, der indtil videre er kommet fra Kvalitetsudvalget.

“Jørgen Søndergaard ligner en landsbydegn, der kommenterer stile, men kun fra dem, der sidder i vinduesrækken. Der er intet i udvalgets arbejde, der anviser forbedringer eller nye veje for professionsuddannelsernes udvikling. Ligesom man ikke adresserer et andet vigtigt problem for os på professionshøjskolerne: at forskning og undervisning foregår i to adskilte siloer”, sagde Hans Beksgaard.

Olav Bertelsen, lektor på Aarhus Universitet, var glad for, at Jørgen Søndergaard ikke havde planer om at pille ved uddannelsesinstitutionernes råderum.

“Men man skyder ledelserne i foden, hvis man samtidig fjerner de organer, der kvalificerer ledelsernes ledelse, fx studienævnet”, advarede Olav Bertelsen.

Formanden for DM Studerende, Fatima Hachem, fremhævede, at hun var helt på linje med Kvalitetsudvalget i spørgsmålet om studieaktivitet:

“Det er afgørende for os, at vi får mere undervisning og har gode rammer, så vi ikke som fx på CBS skal sidde i en biograf eller i Zoologisk Have. Vi ønsker også en bedre kontakt til underviserne. Engang på mit første år fik jeg et 4-tal uden nogen begrundelse. Jeg kontaktede min underviser, som gav mig feedback. Det viste sig at være nyttigt. Mange andre kan desværre ikke få hul igennem til deres underviser, fordi kontakten ikke er formaliseret. Det skal der gøres noget ved”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen