Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Klausuler hæmmer udvikling

Emneord:
LEDER af Camilla Gregersen

Man skulle tro, at stavnsbåndet for længst var ophævet. Det gælder dog desværre ikke for en del akademikere. Knap 1.000 medlemmer af DM er begrænset i deres jobsøgning af klausuler, som deres arbejdsgiver har pålagt dem.

Da klausuler opstod år tilbage, var det primært topledere, der var omfattet, men nu er klausuler vidt udbredt, så de kan findes i alle funktioner. Klausulerne bliver typisk indskrevet i ansættelseskontrakterne og binder medarbejderne, så de i måneds- eller årevis ikke må søge arbejde inden for deres felt i lignende virksomheder. Det er svært enkeltvis at sætte sig imod en klausul i ansættelseskontrakten, fordi klausulen ofte er en forudsætning for at få jobbet.

Medlemmerne, der er underlagt klausuler, hæmmes i deres faglige og karrieremæssige udvikling.

DM har hele tiden ment, at det er helt uacceptabelt, at medlemmerne ikke kan søge oplagte stillinger eller i perioder må sætte karrieren på pause, mens en klausul udløber. Medarbejdernes ret til mobilitet handler for os om den enkeltes ret til at bruge sin viden og sine kundskaber, og det vil vi slås for til hver en tid.

Derfor er det glædeligt, at vi nu sammen med andre AC-organisationer er lykkedes med at få hul igennem til Christiansborg, så de mange medlemmer, der i dag får begrænset deres jobsøgning af klausuler, fremover bliver bedre stillet. Regeringen har i deres vækstplan foreslået, at klausuler fremover skal begrænses til maksimalt 12 måneder, og at virksomheder ikke længere skal kunne aftale internt, at de ikke ansætter hinandens medarbejdere. Det er et vigtigt fremskridt.

Vi vil i DM arbejde videre for, at brugen af ansættelsesklausuler bliver helt afskaffet eller begrænset til kun at gælde tre måneder. Men jeg vil gerne kvittere for, at regeringen har lyttet til os og går i kødet på klausuler, for det er første gang, at vi vinder land på dette område.

Nyere forskning viser, at bortfald af klausuler giver samfundsøkonomisk vækst, og at fri mobilitet blandt medarbejderne ikke kun er et gode for den enkelte ansatte, men også fører til udvikling i virksomhederne. Studier fra USA viser, at i stater, hvor klausuler er forbudt, klarer de innovative miljøer sig langt bedre, hvilket kommer alle virksomheder til gode. Årsagen er et løbende flow af viden mellem virksomhederne netop som følge af medarbejdernes skift mellem arbejdspladser. Når de ansatte kan starte nye virksomheder, og virksomheder kan rekruttere de bedst kvalificerede medarbejdere, giver det ikke kun frihed til de ansatte, men større overskud i virksomhederne.

Ligesom frem mod år 1788, hvor stavnsbåndet endeligt blev ophævet, argumenterer arbejdsgiverne herhjemme i dag mod ophævelse af klausulerne – på trods af den nye viden om, at klausuler skader virksomhederne selv. Vi kan kun svare dem, at de i stedet for at binde deres ansatte må gøre ansættelsesbetingelserne så attraktive, at medarbejderne får lyst til at forblive ansat.

Der er ingen som helst grund til at bevare klausuler, der hindrer de ansattes jobskifte. Derfor fortsætter DM indsatsen mod klausuler. Måske kan vi så få fjernet de sidste rester af stavnsbåndet det vil være passende her i det nye årtusinde.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen