Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Anonyme wisthleblowers mellem karaktermord og oplysning i videnskabens tjeneste

Emneord:

Pedantisk besserwisser eller akademisk superhelt? Sådan lød overskriften i magasinet Der Spiegel, da den både landskendte og ukendte “Robert ­Schmidt” online fremlagde anklager om, at præsidenten for den tyske forbundsdag, Norbert Lammert, skulle have plagieret i sin disputats fra 1974. Lammert anklages især for at have overtaget andre forskeres litteraturangivelser og citeret fra sekundærlitteratur med henvisning til primærlitteratur, som han ikke nødvendigvis har læst.

Tippet fra pseudonymet “Robert Schmidt” udløste stor debat om de anonyme kilders hensigter og funktioner: Hvordan sikrer man mod karaktermord i medierne og sørger for, at det er videnskabelige kriterier, der tæller, og ikke økonomiske, politiske eller personlige?

I en officiel stillingtagen skrev det tyske forskerforbund DFG:

“Anonyme tips bør afvejes der, hvor anklagen indleveres. Grundlæggende påbyder en formålstjenlig undersøgelse, at whistleblowerens navn kendes”.

I en stillingtagen fra den tyske rektorforsamling, Hochschulrektorenkonferenz anbefalede man samstemmende at fokusere på ombudsmandsfunktionen på det pågældende universitet:

“Til beskyttelse af både whistlebloweren og den anklagede er ombudsmandens arbejde underlagt den højeste fortrolighed. Denne fortrolighed er ikke garanteret, hvis whistlebloweren henvender sig til offentligheden med sin mistanke. I så fald bryder han med reglerne for god videnskabelig praksis”.

Forskerforbundets og rektorforsamlingens reaktioner førte til store protester og en omfattende underskriftindsamling blandt både plagiataktivister og forskere. I deres protestskrivelse anerkendes det, at de retsligt gældende domme omkring eventuel videnskabelig uredelighed og sanktionsmulighederne selvsagt ligger ved universitetet. Men det frygtes, at enhver offentlig debat i og uden for fagmiljøerne vil kvæles. Hvis anonyme eller onlineportalers henvendelser ignoreres, kan universiteterne efter forgodtbefindende afvise, fortie eller henslæbe berettigede mistanker om akademisk uredelighed.

Desuden kan forskere af kollegiale eller faglige grunde være forhindret i at stå frem med navns nævnelse – alligevel bør de have mulighed for uindskrænket at diskutere videnskabelige standarder i andres publikationer, lyder ræsonnementet i underskriftindsamlingen mod forslaget, der p.t. har mere end 2.300 medunderskrivere fra de tyske universitetsmiljøer.

I forbundsdagspræsident Norbert Lammerts tilfælde er det stadig uvist, om den anonyme “Robert Schmidts” beskyldninger holder vand, og Lammerts universitet i Bochum i sidste ende må frakende ham doktortitlen – mange forskere har udtrykt deres tvivl i de tyske medier. Bochum-universitetets ombudsmand har påbegyndt en grundig gennemgang af hele disputatsen, som ligeledes er lagt onlinetilgængelig. De anonyme beskyldninger med samtlige henvisninger og referencer kan enhver interesseret ligeledes gnave sig igennem på www.lammertplag.wordpress.com. Transparent er sagen altså under alle omstændigheder.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen