Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

“Vi er ikke en politisk pensionskasse”

Øgede investeringer på Vestbredden kommer ikke på tværs af MP Pensions investeringsetik, siger formand for MP Pensions bestyrelse, Tina Mose, til Magisterbladet.

Emneord:
Magisterbladet (MB): Hvad er din holdning til MP Pensions økonomiske investeringer i de bosættelser, som FN og Den Internationale Domstol i Haag har erklæret for ulovlige?

Tina Mose (TM): “FN har vedtaget en resolution – en politisk beslutning – i forhold til Vestbredden. Der er ingen sanktioner eller konventioner – juridiske beslutninger – der vedrører investeringer i området. Vi anerkender, at det er en kompleks sag, men vi kan ikke bedrive udenrigspolitik, og det ville vi gøre, hvis vi ekskluderede et selskab, alene fordi det opererer på Vestbredden. Vores opgave er ifølge loven at sikre medlemmerne et godt afkast, og det gør vi på et ansvarligt grundlag ved at følge blandt andet sanktioner, konventioner, Global Compact og UN PRI, som er FN’s principper for ansvarlige investeringer. Og så deltager vi aktivt i arbejdet med UN PRI. Vi navigerer efter vores retningslinjer for ansvarlige investeringer, så vi behandler alle selskaber ens uden at foretage politiske vurderinger. Og vi holder et vågent øje med de selskaber, vi investerer i, og griber ind, hvis der er noget, der strider mod vores retningslinjer”.

MB: Synes du, investeringer på Vestbredden er etisk forsvarlige med det kendskab, du har til situationen i området og den eskalerende udvidelse af israelske bosættelser på palæstinensisk territorium?
TM: “Vi anerkender, at det er en kompleks sag, men vi kan ikke bedrive udenrigspolitik, og der er ingen sanktioner eller konventioner – juridiske beslutninger – der vedrører investeringer i området. Vores opgave er ifølge loven at sikre medlemmerne et godt afkast, og det gør vi på et ansvarligt grundlag ved at følge blandt andet sanktioner, konventioner, Global Compact og UN PRI, som er FN’s principper for ansvarlige investeringer. Og så deltager vi aktivt i arbejdet med UN PRI”.

MB: Er der noget i MP Pensions screening, som bør tjekkes, eller har du tillid til, at filtret er finmasket nok?
TM: “Jeg har fuld tillid til vores screeninger, som jo afspejler vores retningslinjer. Det er som sagt afgørende, at vi ikke foretager politiske vurderinger, men holder os til Global Compact, FN’s principper for ansvarlige investeringer og juraen i form af konventioner og sanktioner”.

MB: Mener du, at der kan forekomme tilfælde, hvor forretningsmæssige hensyn må vige for politiske hensyn, når det gælder MP Pensions investeringer?
TM: “Sådan synes jeg slet ikke, man kan stille det op. Det er ifølge loven vores opgave at sikre medlemmerne et godt afkast, og det gør vi på et ansvarligt grundlag via vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi er ikke en politisk pensionskasse, og vi skal favne alle vores medlemmer, som har vidt forskellige politiske holdninger. Det vil derfor være yderst problematisk, hvis vi begynder at træffe beslutninger af politisk karakter i forhold til vores investeringer”.

MB: Hvad kunne få MP Pension til at gen­overveje sine dispositioner?
TM: “Det vil vi automatisk gøre, hvis et selskab overtræder vores retningslinjer”.

MB: Har MP Pension bedt sin screener om at indkorporere de FN-retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder fra 2011, som er langt mere konkrete, handlingsanvisende og forpligtende end Global Compact og UN PRI? Eller er det noget, MP Pension skal til at tage fat på?
TM: “Vi screener allerede, om selskaberne overtræder de konventioner vedrørende menneskerettigheder, der er i FN’s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder (UNGP). Du kan slet ikke sammenligne UNGP og FN Global Compact. Det skyldes, at UNGP udelukkende er et værktøj for virksomheder, som har brug for hjælp til at implementere retningslinjer om menneskerettigheder, mens FN Global Compact er retningslinjer, man kan følge, og det gør vi. UNGP henviser til de samme konventioner, som UN Global Compact bygger på.”   


Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen