Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

På tide at få ny løn til at fungere efter hensigten

Emneord:

LEDER af Ingrid Stage

Ved de centrale overenskomstaftaler i 1997 mellem de akademiske organisationer og de offentlige arbejdsgivere blev parterne enige om at indføre et nyt lønsystem med mindre vægt på de rene anciennitetsberegnede lønstigninger og mere vægt på lokalt aftalte individuelle tillæg. Lønsystemet fik betegnelsen ny løn. Her seks overenskomstaftaler og 17 år senere kalder vi det stadig ny løn. Formentlig fordi det endnu ikke fungerer tilfredsstillende på mange offentlige arbejdspladser. Vi er stadig i gang med at diskutere og forsøge at implementere hensigter og mål med ny løn. Og mange af vores tillidsrepræsentanter og medlemmer på de offentlige arbejdspladser oplever stadig, at de lokale lønforhandlinger giver mere bøvl end bonus.


Det kan undertiden give lyst til at skrotte hele systemet og vende tilbage til det gamle system. Men indførelsen af et nyt system med årlige lønforhandlinger lokalt på arbejdspladsen blev jo indført i frustration over et temmeligt rigidt system, hvor sidste anciennitetstrin også var sidste reelle lønudvikling i karrieren. Så der er ingen vej uden om at få ny løn til at fungere bedre. Og det er som udgangspunkt et fælles ansvar for overenskomstens parter både centralt og lokalt.

Men forudsætningen er naturligvis, at der er noget at forhandle om. Og det er ubetinget ledelsernes suveræne forpligtelse at sørge for det økonomiske råderum til reelle forhandlinger. Det er slået fast flere gange i fælles erklæringer fra de centrale parter. Indtil 2011 blev der i aftalen på det kommunale område afsat en særlig pulje til lokalløn, den såkaldte “forlodsfinansiering”, der skulle udmønte individuelle tillæg gennem forhandlinger mellem den lokale tillidsrepræsentant og den lokale ledelse. En sådan model gav naturligvis en vis sikkerhed for, at der var noget at forhandle om, og at der rent faktisk blev uddelt lokale tillæg. Sådanne puljer har ikke været en del af aftalerne ved de to sidste overenskomstforhandlinger. Det har givet usikkerhed, tilsyneladende blandt både ledere og tillidsrepræsentanter, om der overhovedet er grundlag for de årlige lønforhandlinger. Og det kan friste til krav om nye puljer og udmøntningsgarantier, når ledelser bedyrer, at der ikke er råd til nye tillæg og ingen grund til at afsætte tid til lønforhandlinger. Eller når de forhandlinger, der faktisk finder sted, nærmer sig de rene skinforhandlinger, der udløser meget få og små eller slet ingen tillæg.

Men vi må fastholde, at centralt fastlagte puljer ikke er løsningen på lønsystemets mangler. For sådanne puljer reducerer midlerne til de centralt aftalte generelle lønstigninger, som alle får del i. En reduktion, der i værste fald vil kunne betyde, at reallønnen ikke sikres for alle medlemmer.

I stedet må vi gentage højt og tydeligt, at det er ledelsernes forbandede pligt at tilvejebringe midlerne. Der er på stort set alle arbejdspladser en vis afgang af medarbejdere, og deres tillæg kan genbruges i tillæg til de tilbageblevne på arbejdspladserne som en af flere muligheder for at skaffe økonomi til løntillæg.

Mange tillidsrepræsentanter er forståeligt nok dybt frustrerede over det, der kan opfattes som skønne spildte kræfter i en lang kamp for at højne kollegernes løn til et niveau, der matcher faglighed, ansvar, uddannelse, engagement og indsats. Og derfor skal vi også fortsat ved overenskomstforhandlinger og i perioderne mellem dem arbejde for større gennemskuelighed, klarere kriterier og bedre procedurer for lokale forhandlinger. Så kan vi vel fremover nøjes med at tale om “lønsystemet” og skal ikke fortsat tale om ny løn som noget, vi endnu ikke helt har fået implementeret eller har styr på.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen