Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Dimensionerings­debatten raser

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R) varsler nedskæringer på uddannelser med stor ledighed. Det vil gå hårdt ud over universiteterne og især de humanistiske uddannelser. Magisterbladet giver et overblik over den danske debat, som i løbet af den seneste måned er vokset i styrke. Og på de næste sider et indblik i udviklingen på samme område i vores nabolande Sverige og Tyskland.

Emneord:
Oktober 2013
Regeringen nedsætter et kvalitetsudvalg, som skal gennemgå landets uddannelser.

November 2013
Regeringens nye kvalitetsudvalg med syv medlemmer kritiseres for at have for snævert fokus på samfundsøkonomi og erhvervsliv. Der er ikke én med ekspertise i undervisning eller pædagogik, lyder det.

Februar 2014
Sofie Carsten Nielsen (R) bliver ny uddannelsesminister.

Landets rektorer udmelder, at antallet af studiepladser skal afhænge af jobmuligheder.

Akkrediteringsinstitutionen har gennem­gået 99 nye og 331 eksisterende uddannelser på universiteter fra 2010 til 2012, og af dem mangler ifølge Akkrediteringsinstitutionen knap halvdelen arbejdsmarkedsrelevans.

Marts 2014
Danmarks otte universiteter bliver enige om at regulere optaget, ud fra hvilke uddannelser der giver job.

April 2014
Kvalitetsudvalget præsenterer den første af tre rapporter med anbefalinger til et bedre uddannelsessystem. Udvalget peger på et mismatch mellem en række videregående uddannelser og beskæftigelsesmulighederne. Udvalget foreslår en højere grad af dimensionering på uddannelser, hvor der er risiko for overproduktion af dimittender.

September 2014
I kronik i Politiken skriver uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, at hun vil begrænse antallet af studiepladser på uddannelser, hvor ledigheden er for høj. Hun foreslår følgende model:

  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 2-5 procent over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 10 procent.
  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 5-7,5 procent over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 20 procent.
  • Uddannelsesgrupper med en ledighed på 7,5-10 procent over gennemsnittet skal reducere antallet af studiepladser med 30 procent.
Ministerens nedskæring svarer til et optag på knap 4.000 færre fra 2015 til 2017 på de studier, der over tid har vist sig at have mest ledighed. Hårdest ramt bliver universiteterne, der på tre år skal skære 2.363 pladser væk, og det er især de humanistiske fag, der står for skud. Uddannelser på sprogfag, æstetiske fag og medier og kommunikation hører alle til de områder, der skal optage 30 procent færre på kandidatstudiet.

Prorektor for Syddansk Universitet Bjarne Graabech Sørensen pointerer, at nedskæringen kan betyde, at hele uddannelser må lukke, hvis der bliver for få studerende.

Københavns Universitet pointerer, at nedskæringerne vil betyde, at 580 nuværende studerende, som har retskrav på en kandidatuddannelse, skal uddannes uden penge.

Oktober 2014
DM medvirker i stor demonstration mod nedskæringerne.

Regeringens dimensioneringsplan vil nedlægge 40 procent af de humanistiske uddannelser på Aalborg Universitet.

Uddannelsesministeren kritiseres politisk fra begge fløje for den fremlagte nedskæringsplan. Venstre og De Konservative kræver, at ministeren starter forfra.

Sofie Carsten Nielsen udmelder, at hun justerer sin plan for dimensionering. Uddannelsesinstitutionerne får et ekstra år til at indfase planerne, så nedskæringerne først er fuldt gældende i 2018.

En justering af planen løser intet, lyder det fra Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

November 2014
Kvalitetsudvalget vil offentliggøre sin anden rapport, som koncentrerer sig om kvalitet og relevans i selve uddannelserne, og hvordan man kan styrke de studerendes læringsmæssige udbytte.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen