Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Stærk efteruddannelse styrker dine muligheder

Med 25 år på bagen kender DM Efteruddannelse om nogen magistrenes arbejdsmarked. Og der er tydelige tendenser at spore. Magistre er udviklingsmennesker og drevet af både nysgerrighed og ønsker om merit, når de vælger efteruddannelse.

Emneord:
En kursus- og efteruddannelsesafdeling er et spejl af den situation, som samfundsøkonomien og det omgivende arbejdsmarked befinder sig i. Bugner ordrebøgerne, eller er de slunkne? Er der kamp om jobbene eller stor cirkulation på arbejdspladserne? Er blikket fast rettet mod driften, eller er der overskud til at fokusere på udvikling og ny viden? Passer folk på, eller satser de? Gør deres chefer?

DM Efteruddannelses kursuskatalog for 2013 står da også i den økonomiske krises tegn. Det er dog ikke derfor, at udbuddet på bare fem år er barberet ned fra 63 emner til essentielle 46. Men det er en stor del af forklaringen på, at tilbuddene i dag centrerer sig om det, som leder af afdelingen, Annette Schmidt Højby, kalder for” den dobbelte faglighed”:

”Vores kursister har et stort fokus på meritgivende efteruddannelse samt kurser, der giver dem relevant, specifik viden og kompetencer som supplement til den stærke faglighed, de i forvejen har qua deres universitetsuddannelser. DM er en fagforening med tæt kontakt til alle typer af vidensarbejdspladser, så vi kan temmelig præcist strikke den vifte af kompetence- og uddannelsestilbud sammen, som både medlemmer og arbejdsgivere efterspørger. Magistrene er udviklingsmennesker, der i disse år er drevet af lige dele nysgerrighed og ønsker om merit, både når de går på korte kurser, og selvfølgelig også når de søger om optagelse på et af vores diplom- eller masterfag”, forklarer Annette Schmidt Højby.

De helt store kursus- og efteruddannelsesområder i 2013 ligger inden for områderne facilitering, projektledelse, kommunikation samt ledelse og organisation.

”DM-medlemmer har i mange år arbejdet bredt med ledelse, fx projektstyring og team- og netværksledelse, og de efterspørger både ny teoretisk viden og praktiske værktøjer. Samtidig er der flere og flere magistre, der overvejer en egentlig chefkarriere, og især dem, der er på vej til første lederjob, har behov for at blive klædt på til den nye rolle. Endelig er de sociale medier og den professionelle kommunikation felter, som magistre i mange jobsammenhænge er nødt til at søge viden om”, uddyber DM Efteruddannelses leder.

Livslang uddannelse
Det er i år 25 år siden, at DM’s kursusafdeling blev etableret. Formålet, dengang som nu, er at udnytte den faglige organisations erfaring og viden om magisterarbejdsmarkedet til at styrke og udvikle magistre i faglig og karrieremæssig sammenhæng.
For 25 år siden afspejlede kursusudbuddet, at magistrene havde lige stort fokus på deres personlige udvikling og på job- og kompetencemuligheder, når de skulle på efteruddannelse. Sådan er det ikke i dag.

”Personlig udvikling er stort set kun et emne, vi har oppe på fyraftensmøder, som er gratis for DM’s medlemmer. Her oplever vi til gengæld stor tilslutning til møder med overskrifter som ”mindfulness” og ”særligt sensitive mennesker”. Men arbejdsgiverne er blevet mere karrige med at bruge efteruddannelsesbudgettet til den form for kvalificering i de senere år”, forklarer DM Efteruddannelses kursuskonsulent, Rikke Holst. Hun har arbejdet med udvikling af kompetence- og efteruddannelsestilbud til DM’s medlemmer siden 2001 og kan også se en anden tydelig tendens, som er taget til i de senere år.

”Selv om vores kursister jo alle som udgangspunkt er højt uddannede, har de generelt købt præmissen om livslang uddannelse. Også for akademikere gælder, at det kræver en løbende faglig opdatering, hvis man skal kunne håndtere de kontante og forskelligrettede krav på arbejdsmarkedet. De ved, at de kan se frem til et langt arbejdsliv, og det er en af grundene til, at vi har en både stabil og konstant søgning til vores kurser og efteruddannelser”, siger Rikke Holst. 

”Efteruddannelse, som er velvalgt og godt funderet i jobbet, er et stærkt element i jobudviklingen”, supplerer Annette Schmidt Højby.

Underkend ikke værdien
Men selv om butikken DM Efteruddannelse hviler på et solidt fundament, er der grund til bekymring. 43 procent svarer i Magisterbladets undersøgelse, at de ikke i de sidste tre år har modtaget efteruddannelse af nogen slags, og det tal er alt for højt, pointerer Annette Schmidt Højby.

”Værdien af efteruddannelse må ikke underkendes, hverken af den enkelte eller af arbejdsgiverne. Det gælder især på et akademisk arbejdsmarked, der er om muligt mere omskifteligt og konkurrencepræget end tidligere. Fra Magisterbladets undersøgelse om efteruddannelse ved vi, at 90 procent af de adspurgte omsætter deres nye viden i jobbet. De kommer hjem med nye tilgange til deres arbejde, påtager sig efterfølgende nye opgaver, eller de oplever simpelthen en øget arbejdsglæde. For hver fjerde baner efteruddannelsen vejen for et regulært jobskifte, ligesom efteruddannelse bidrager til at kunne håndtere mere ansvar, øget kompleksitet og strategiske udfordringer”, understreger DM Efteruddannelses afdelingsleder.

Hun er godt klar over, at det kan være vanskeligt at bede sin chef om kursusfinansiering i trange tider:

”Derfor opfordrer vi da også DM’s medlemmer til at orientere sig og tænke efteruddannelse meget bredere. DME’s seneste initiativ, Fagligt Forum, fyraftensmøder og workshops er steder at hente ny inspiration og få udvidet sin horisont, uden at det koster noget”, tilføjer hun.

Se hele temaet om efteruddannelse

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen