Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

International efteruddannelse efter dansk forbillede

Emneord:
Begrebet livslang læring er ikke et særskilt dansk fænomen. Allerede i halvtredserne begynder man i UNESCO-regi at tale om behovet for livslang læring ud fra et kulturpolitisk perspektiv. Ved en UNESCO-konference om voksenundervisning i Montreal i 1960 vedtages en erklæring, hvor det hedder, at folk bør understøttes i at føle stolthed og værdighed i deres egen kulturarv og opmuntres til at forstå og fremme forandringer.

I halvfjerdserne kommer OECD også på banen med opfordringer om livslang læring, men nu med et lidt andet formål, nemlig som et middel for de vestlige lande til at kunne tilpasse sig udfordringerne ved den globaliserede økonomi.
Ifølge Søren Ehlers, lektor, Aarhus Universitet, er det i dag først og fremmest EU, der påvirker politikken på efteruddannelsesområdet.

”EU styrer enormt meget, uden vi rigtig er klar over det. Igennem et rammeprogram – European Qualification Framework – stiller man krav til uddannelsesudbyderne. Fra 2007 begynder man at pumpe tilskud ud til deltagerlandene, som de kun får, hvis de retter ind efter rammeprogrammet. Man styrer med gulerødder”, siger Ehlers.

Set med danske øjne er den overnationale politik på området dog slet ikke så tosset. Danmarks tradition for efteruddannelse har nemlig hele tiden været en stærk inspiration for andre lande lige fra den første UNESCO-konference om voksenuddannelse – der fandt sted i Helsingør i 1949 – og til EU’s rammeprogram, som bygger på et meget dansk princip om brugerorienteret kompetenceudvikling.

”Det er helt klart, at de nordiske lande er modellen for princippet om livslang læring. En anden interessant ting er, at OECD’s undersøgelser omkring kompetenceudvikling er meget nordisk inspireret. Så den nuværende EU-styring kan vi godt være glade for, for den ligger inden for vores tænkning. Men i andre lande er der måske nogle, der tænker: Vorherre bevares!”, siger Søren Ehlers.

Se hele temaet om efteruddannelse

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Grønlands Nationalmuseum

Arkivar - Grønlands nyere historie

Grønlands Nationalmuseum

Københavns Universitet

Projektleder til implementering af et nyt budgetsystem

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

HR-partner til Aarhus Universitet i Roskilde

Aarhus Universitet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen