Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Klassens duks

Med Center for Maritime og Regionale Studier satsede Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg allerede i begyndelsen af 1990’erne målrettet på at skabe et forskningsmiljø på niveau med universiteternes. Attraktive løn- og ansættelsesvilkår har været en del af opskriften.

Emneord:
Større kritisk masse, samarbejde med vidensinstitutioner, internationalt udsyn og professionelle forskningsadministrationer. Sådan lød kort og konsekvent museumsudredningens bud på, hvordan museerne omstiller sig til det øgede fokus på forskningskvalitet og -resultater blandt beslutningstagere og bevillingsgivere.

Før jul valgte så Kulturministeriet at sætte skred i processen med kravet om, at museernes forskere fremover skal have en ph.d. for at kunne få statsstøtte til deres arbejde.

Men en del, især mindre museer, er skeptiske. For hvad sker der med formidlingen og den lokale og folkelige forankring? Kan museerne løfte opgaven? Og bliver det mon for højpandet?

På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg deler man ikke bekymringen. Takket være en energisk og forskningsglad inspektør iværksatte museet allerede i begyndelsen af 1990’erne en proces, der skulle styrke museets forskning og skabe et forskningsmiljø, der kunne tåle sammenligning med universiteternes.

“Ud over at sikre et højt niveau i formidlingen gennem et tilsvarende højt forskningsniveau stræbte museet efter at udvikle alternative indtægtskilder – ikke bare i form af eksterne midler, men også fx via rekvirerede undersøgelser. Idéen var blandt andet at pulje de ansattes begrænsede forskningstid og tænke den ind i en større sammenhæng, hvor også universitetsforskere indgik”, fortæller Mette Guldberg, museumsinspektør og seniorforsker ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Pionerarbejdet mundede ud i oprettelsen af Center for Maritime og Regionale Studier i 1994 – et fælles forskningscenter mellem museet og Aarhus Universitet.

Stillingsstruktur som i sektorforskningen
Syddansk Universitet overtog senere Aarhus Universitets plads i centret, men ambitionerne blev ikke mindre. Hver institution er i dag forpligtet til at indgå med tre forskere i centret, som følger reglerne for forskningscentre ved universiteterne. For også at sikre rekrutteringen til museets fagområde indførte man med centerdannelsen en stillingsstruktur svarende til den på sektorforskningsinstitutionerne. Det betyder, at alle inspektører, der forsker, skal have en ph.d.-grad og meritere sig inden for stillingsstrukturen ved at underkaste sig en ekstern seniorforskerbe­dømmelse optimalt tre år efter tildelingen af ph.d.-graden. Parallelt med dette skulle attraktive løn- og ansættelsesvilkår, svarende til lønningerne på statslige forskningsinstitutioner, sikre, at museet kunne tiltrække og fastholde dygtige forskere. 

Selvom det måske for nogle lyder meget akademisk, er forskningen ved museet i sidste ende fortsat museumsforskning, fastslår Mette Guldberg.

“Det særlige ved museumsforskning er vel, at det er svært at give den optimale vilkår som på et universitet. Til gengæld får man en forskning, der er i stadig dialog med formidling, indsamling, registrering og alle de ting, et museum kan. Den foregår i et kollegialt miljø, som er mere alsidigt. Med centret sikrer vi, at der faktisk bliver gjort noget ved forskningen”, siger hun.
Frygten for, at det universitære forskningsbegreb vil gå ud over de publikumsrettede aktiviteter – som blandt andet museumsdirektør ved Den Gamle By Thomas Bloch Ravn gav udtryk for i det seneste nummer af Magisterblader – deler hun ikke. En af museets seneste særudstillinger, “Døde hvaler”, illustrerer ifølge Mette Guldberg, at forskning, formidling og tværfaglighed sagtens kan forenes.

“Udstillingen spredte sig over flere af de områder, vi dækker. En del handlede om biologi, en anden del om hvalfangst i 1600- og 1700-tallet, som vores historieforskere bidrog til. De har i mange år arbejdet med de folk, der har levet ved vadehavet. Der var også en del, der handlede om den strandede finhval i Vejle Fjord, hvor vi også forskningsmæssigt var involveret. Det hele foregik i et samspil med vores formidlingsfolk, der var rigtig gode til at skære budskaberne til. Udstillingen var et lykkeligt sammenfald mellem forskningsresultater og formidlings- og udstillingstekniske kompetencer”.

Hun forstår godt, at en del museer frygter konsekvensen af de nye retningslinjer, men maner til besindighed.

“Det kan virke skræmmende og uoverskueligt, men det er jo ikke sådan, at alle forventer, at man er ph.d. fra i morgen. Det skal tænkes ind i den langsigtede strategi, hvor man gradvist opkvalificerer medarbejderne. Hos os satsede vi først på at opkvalificere kulturhistoriske medarbejdere. Først i 2008 fik vi naturhistorien med – 14 år efter centrets oprettelse. Det har været en lang proces”, lyder det fra Mette Guldberg.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen