Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Ordnet.dk i fare

Hver dag klikker 50.000 mennesker ind på ordnet.dk for at søge viden om det danske sprog. Nu er hjemmesiden truet af lukning efter et afslag fra Kulturministeriet.

Emneord:
Færre penge til danske ord. Et nej fra Kulturministeriet truer ordnet.dk på livet.
“Uden nye midler kan vi ikke vedligeholde ordbøgerne på et tilfredsstillende niveau, og så vil de gradvist miste deres værdi”, oplyser Lars Trap-Jensen, ledende redaktør på ordnet.dk.

Hjemmesiden giver gratis adgang for alle til opdateret viden om danske ords betydning, historie og rette brug. For fem år siden var antallet af daglige besøgende på ordnet.dk under 2.000. I år har det daglige besøgstal rundet 50.000 mennesker, der hver især foretager to til tre opslag.

“Vi udgør en form for sproglig public service. Uden ordnet.dk vil befolkningen miste en adgang til gennemarbejdet sproglig oplysning og rådgivning”, forklarer Lars Trap-Jensen.

Støv på danske ord
I dag ligger to store danske ordbøger på ordnet.dk. “Den Danske Ordbog” giver viden om moderne dansk, “Ordbog over det danske Sprog” oplyser om ældre dansk op til 1950. Dertil kommer KorpusDK med mange millioner eksempler på, hvordan ordene bruges. På ordnet.dk kan enhver søge viden om dansk, som det tales, forstås og bruges korrekt.

“I modsætning til trykte ordbøger, der bliver færdige og sat på en hylde, er digitale ordbøger under konstant udvikling. Det er deres store styrke, men jo kun, hvis der er midler til at udvikle indholdet både kvantitativt og kvalitativt. Det danske sprog forandrer sig, nye ord kommer til, og kendte ord kan indgå i nye sammenhænge og ændre betydning. Uden opdateringer vil ordbøgernes værdi glide fra det dagligt brugbare til det historiske”, siger redaktør Trap-Jensen.

Afslag på tipsmidler
Ordnet.dk hører hjemme under Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der har et budget i år på 23 millioner kroner. Afslaget fra Kulturministeriet til ordnet.dk gælder 1,2 millioner kroner fra tipsmidlerne. Umiddelbart en mindre sum i det store budget. Alligevel rammer Kulturministeriets nej til fortsat støtte af ordnet.dk med fuld kraft.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er en selvejende institution, hvor hele 19 millioner kroner ud af 23 millioner kroner er øremærket til projekter. De sidste fire millioner kroner kommer fra Kulturministeriet til at betale husleje, lys, varme og lønninger til en håndfuld administrative medarbejdere.

“Alle vores projekter bliver finansieret gennem offentlige og private projektmidler. De penge skal selvfølgelig bruges til præcis de projekter, som de er givet til. Vi har ingen frie midler, som vi kan give til ordnet.dk som kompensation for den manglende bevilling fra tipsmidlerne”, fremhæver selskabets direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

Brugerbetaling er heller ikke en løsning, mener han.

“Hvis vi var Oxford English Dictionary, kunne vi måske få økonomi i udvikling og drift af en betalingsordning, men underlaget er for tyndt. Vi er for få danskere. Desuden ville det være en kedelig vej at gå. Hvis dansk fortsat skal være et levende sprog, er det vigtigt, at offentligheden har nem og hurtig adgang til sproglig assistance”.

Politisk ansvar
Dette års ansøgning fra ordnet.dk om penge fra tipsmidlerne handlede om opbygning af et nationalt digitalt ordbogsværk, altså et projekt. Alligevel optræder ordet “drift” i det svar, Magisterbladet har fået fra Kulturministeriet.

Ministeriet skriver i en mail: “Det har i lyset af den samlede prioritering af udlodningsmidlerne (tidligere tipsmidlerne) for 2013/2014 ikke været muligt på nuværende tidspunkt at prioritere ansøgningen om midler til at understøtte driften af ordnet.dk”.
Selskabet har søgt til et projekt, men får nej til drift.

“Vi arbejder på at rekonstruere det økonomiske grundlag for ordnet.dk. Vi håber, at det lykkes, men situationen i år viser, hvor ustabil vores økonomiske konstruktion er. Vi kan kun søge penge til projekter og ikke til drift. Det betyder, at vores arbejde med at bevare danske sprogressourcer hviler på, at vi hele tiden kan definere nye projekter”, forklarer Lasse Horne Kjældgaard.

Han efterlyser bedre vilkår for vedligeholdelsen af de danske digitale ordbøger.

“Mange politikere har fremhævet, at sprogpolitik er kulturpolitik, og man taler ofte om dansk som et truet sprog. Det ville være ønskværdigt, hvis man fra politisk hold tog ansvar for at skabe en stabil situation for det nationale ordbogsarbejde, på samme måde som man gør det i de andre nordiske lande. Det ville være et effektivt svar på de udfordringer, som vi står over for som et lille og åbent sprogområde”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen