Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Sådan Skrev Vi: Arbejdsløsheden Hærger Fortsat

Emneord:

I “Meddelelser til Medlemmerne” – ­Magisterbladets forløber – fra januar 1942 gengives det brev, Almindelig Dansk Cand.Mag.-Organisation havde sendt til Undervisningsministeriet med “Anmodning om Midler til at udbygge det allerede iværksatte Nødhjælpsarbejde for arbejdsledige cand.mag.er med yderligere 10 Kandidater”. En prøvetid med beskæftigelse af ledige magistre i statsinstitutioner var forløbet tilfredsstillende for alle parter – derfor denne ansøgning. Arbejdstiden for disse magistre i den tids løntilskudsjob foresloges sat op fra 4 til 5 timer dagligt med en tilsvarende forhøjelse af det årlige “Honorar” fra 2.000 kr. til 2.500 kr.

I marts samme år svarer ministeriet positivt på anmodningen, under forudsætning af at pengene bevilges på finansloven, hvilket sker. I svaret står, at “Haandskrevne Ansøgninger om at komme i betragtning, indeholdende Oplysninger om Ansøgernes Fag, Eksamen, Ledighedsperiode og eventuelle Færdighed i at skrive på Maskine stiles til osv”.

Sulteløn
I et senere nummer af “Meddelelser” samme år er der et sjældent bidrag fra et menigt medlem, nemlig et budget for en nødhjælpsarbejder. Det ser sådan ud:

Logi Kr. 40,00 (billigste Pris for et nogenlunde Værelse i ­Byens Periferi)
Kost Kr. 75,00
Skat Kr. 20,00
Sygekassekontingent Kr. 4,00
Nødvendig Vask ca. Kr. 10,00
Reparation af Fodtøj Kr. 7,00
Forskelligt Kr. 3,00
Transportpenge Kr. 12,00

I alt ca. Kr. 170,00
Nødhjælpsarbejderen skriver videre: “Vor løn er som bekendt sat til 2000.00 Kr. for 10 Maaneder beregnet efter 25 Arbejdsdage pr. Maaned à 4 Timer om Dagen til en Tarif af 2,00 Kr. pr. Time. For at vi kan eksistere, strækkes den over 12 Maaneder, hvilker giver 166,66 Kr. pr. Maaned! Endvidere maa vi arbejde ikke 10 men 11 Maaneder for vor Løn. 11 Maaneder = 270 Arbejdsdage à 4 timer = 1080 Timer om Aaret, hvad der giver en Timeløn på 1,85 Kr. Til Sammenligning kan tjene, at Beskæftigelsescentralens Arbejdsløse Kontorister lønnes med 2,05 Kr. pr. Time eller 340 Kr. pr. Maaned”.

Resten er tavshed.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Odsherred Kommune

Teamkoordinator til Kommunikation

Odsherred Kommune

Syddansk Universitet - SDU

Professor i Kulturstudier

Syddansk Universitet - SDU

Danmarks Naturfredningsforening

Vi mangler Danmarks skarpeste miljøpolitiske kollega!

Danmarks Naturfredningsforening

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen