Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Medarbejderne holder vejret

Ombudsmanden er af egen drift gået ind i sagen, og kulturministeren skal i ­samråd om forholdene på Statens Forsvarshistoriske Museum. Direktøren er indtil videre tavs om situationen på Tøjhusmuseet.

Emneord:

Da ledelsen af Tøjhusmuseet i det tidlige forår varslede fyringen af to museumsinspektører til fordel for flere publikumsoplevelser, slap en ulmende konflikt med medarbejderne for fuld skrue ud i offentligheden.

Fra flere sider blev museets nye oplevelsesstrategi, P16, kritiseret sønder og sammen. I rækken af artikler imødeså forskere og militærpersoner med bekymring indsatsen inden for militærhistorisk forskning, og de frygtede for opbevaringen og registreringen af Danmarks militærhistoriske kulturarv. Også museets egne ansatte stillede spørgsmål til strategien.

Mest klart til udtryk kom kritikken i et debatindlæg i Politiken den 14. maj. ­Louise Kofoed, cand.mag. i retorik og projektansat museumsformidler ved Tøjhusmuseet, udtrykte sin tvivl med hensyn til, om ledelsen overhovedet kunne leve op til museumslovens forpligtelser, hvis den stod ved fyringen af to ud af fire museumsinspektører.

Hvorvidt de varslede afskedigelser bliver effektueret, står i skrivende stund hen i det uvisse. Juni afløste maj, uden at de berørte museumsinspektører havde fået klar besked. Måske fordi Louise Kofoeds debatindlæg satte en ny lavine i gang.

På baggrund af sin kritik i avisen blev Louise Kofoed dagen derpå kaldt til en samtale hos sin direktør, Ole L. Frantzen, ikke om indholdet af hendes kritik, men derimod om, hvorvidt hendes loyalitet over for arbejdspladsen var intakt. Ole L. Frantzen har siden i et brev til medarbejderne afvist at have truet museumsformidleren med fyring, men Louise Kofoed fastholder sit referat af mødet:

“Ole Frantzen sagde: Du har skrevet et debatindlæg. Det synes jeg er uklogt. Der er sikkert vide rammer for, hvad man kan tillade sig som offentligt ansat, men hvis det her var det private erhvervsliv, så er jeg ikke i tvivl om, hvad der ville være sket med det. Dernæst sagde han, at han ikke ville fyre mig, men at jeg måske skulle overveje, om jeg ikke hellere ville arbejde et andet sted”.

Flyverskjul
Den 23. maj gik Folketingets ombudsmand af egen drift ind i sagen vedrørende de ansattes ytringsfrihed. Tøjhusmuseet blev bedt om at udlevere sagens akter og bemærkninger til sagen. 24. maj blev kulturminister Uffe Elbæk kaldt i samråd. Over for Kulturudvalget skal han – når han er hjemme igen fra fodbold-EM i Ukraine – redegøre for forholdene på Statens Forsvarshistoriske Museum, såvel medarbejdernes protester vedrørende den faglige bemanding som forholdene omkring museets forskning og bevaring.

Imens er manden midt i stormvejret, Tøjhusmuseets direktør Ole L. Frantzen krøbet i flyverskjul.

Trods flere henvendelser er det ikke lykkedes for Magisterbladet at få direktørens kommentarer til det forløb i sagen, som Louise Kofoed og den øvrige medarbejderstab beretter om, og som nu er blevet genstand for ombudsmandens undersøgelse. Ole L. Frantzen har heller ikke kommenteret medarbejdernes generelle oplevelse af, at det er umuligt at komme i dialog med ledelsen om museumsfaglige spørgsmål.

Magisterbladets henvendelser er ved deadline blevet mødt med tavshed.

Medarbejderne holder vejret, mens lavinen ruller videre.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen