Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Danske funktionæransatte dårligst sikret i Norden

Danske lønmodtagere får ikke erstatning ved uberettiget opsigelse i det første års ansættelse, når de er ansat efter funktionærloven. Men i både Sverige og Norge vanker der store bøder til arbejdsgiver, hvis det samme sker der.

Emneord:
En stor gruppe af danske lønmodtagere er så godt som retsløse i det første år af deres ansættelse. Privatansatte lønmodtagere, som er ansat efter funktionærloven, kan nemlig bortvises og fyres helt usagligt, uden at arbejdsgiverne kan dømmes til at betale erstatning for det.

Som dansk privatansat lønmodtager skal man derfor have en kollektiv overenskomst, hvis man skal være sikret mod usaglig fyring i det første år af ansættelsen, og det har bare ti procent af alle akademikere, som er ansat i private virksomheder. Resten – knap 40.000 akademikere – kan fyres usagligt det første år uden at få en krone i erstatning.

Helt anderledes er det til gengæld i både Sverige og Norge, hvor alle lønmodtagere er langt bedre sikret mod usaglige afskedigelser. Privat og offentligt ansatte – funktionærer eller ej. I Sverige sikrer “Loven om ansættelsesbeskyttelse” (LAS) alle lønmodtagere fra første ansættelsesdag.

“I henhold til LAS skal der altid være en saglig grund til en opsigelse. Det gælder alle ansatte fra den første arbejdsdag, for så vidt man ikke på forhånd er blevet enige om i ansættelseskontrakten, at der er en prøvetid. Den kan vare højst seks måneder”, siger Robert Andersson, som er forhandlingschef for Sveriges universitetslærerforbund, SULF.

6-32 måneders løn
Han forklarer, at der på den måde ikke er forskel på reglerne for funktionærer eller ansatte på overenskomst i Sverige.

Det er hovedsageligt også de helt samme regler, der gælder for ansatte i det private og offentlige. Hvis en lønmodtager på funktionærvilkår siges op uden saglig grund, kan en svensk fagforening modsat i Danmark allerede fra den første arbejdsdag gå i forhandling med arbejdsgiveren om den usaglige fyring, uanset om der er overenskomst eller ej, fordi det er retspraksis i Sverige.

I første omgang vil en svensk fagforening typisk have den usaglige afskedigelse erklæret ugyldig. Kan der ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, kan fagforeningen overdrage sagen til Arbejdsdomstolen, som vil afgøre spørgsmålet.

“Det vil oftest ende med et forlig, og at arbejdsgiveren pålægges at betale mellem 6-32 måneders løn. Dette er de typiske rammer, som forliget vil lande inden for. Derudover kan domstolen pålægge arbejdsgiveren at betale en bøde på mellem 50.000 og 100.000 kroner for krænkelse”, siger Robert Andersson.

Også bedre i Norge
Ligesom i Sverige er alle arbejdstagere i Norge dækket mod usaglig afskedigelse ifølge Arbejdsmiljøloven. Den dækker alle lønmodtagere ud over ansatte inden for søfart og fiskeri, militær luftfart (som har særskilte aftaler), og medmindre anden kontrakt eller aftale foreligger. Der skal ligesom i Sverige være meget stærke grunde til at kunne fyre en arbejdstager i Norge, forklarer Frank O. Anthun, som er forhandlingschef i Forskerforbundet, der er Norges største og førende fagforening for forskere og højtuddannede ansatte.

“I Norge har man et relativt stærkt opsigelsesværn mod usaglige opsigelser. I de første seks måneders prøvetid er værnet lidt svagere, men derefter skal en fyring været stærkt begrundet i virksomhedens eller arbejdstagerens forhold”, siger Frank O. Anthum, som har oplevet forskellene på arbejdstageres rettigheder på det danske og norske arbejdsmarked på nærmeste hold, eftersom hans datter har arbejdet i Danmark. Hvis en norsk arbejdsgiver vil fyre en ansat, skal opsigelsen ifølge Arbejdsmiljøloven være begrundet i tilpasning til arbejdet, faglig dygtighed eller pålidelighed. Arbejdstagere kan ikke opsiges usagligt i Norge – heller ikke det første år som funktionærer i Danmark kan, da de er beskyttet imod usaglig opsigelse ifølge lovens paragraf 15-7 “Vern mot usaklig oppsigelse”.

Ingen maksimalgrænse
Er arbejdstager uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan vedkommende ikke opsiges i de første 12 måneder af sygdomsperioden. Også under graviditet og barsel er norske arbejdstagere fuldt ud beskyttet mod usaglig afskedigelse ifølge Arbejdsmiljøloven og derudover også ifølge Folketryghedsloven.

Sektionsleder i Forskerforbundet Ann Turid Opstad oplyser til Magisterbladet, at den norske lovgivning ikke indeholder nogen maksimal grænse for erstatningens størrelse ved usaglige afskedigelser. Den fastsætter retten efter, hvad der findes rimeligt under hensyn til det økonomiske tab, arbejdsgiverens forhold og omstændighederne i øvrigt. Erstatningen kan derfor overstige det økonomiske tab.

“Hvis der indgås aftaler om erstatning ved opsigelse på grund af virksomhedens forhold, kan der i tarifaftaler været fastsat en norm for erstatningsbeløbets størrelse. I staten er det i en tarifaftale fastsat, at der kan gives en måneds løn for hvert år, vedkommende har været ansat, men begrænset op til 24 måneders løn”, siger Ann Turid Opstad.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen