Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Danmarks Naturfredningsforening: Regeringen løber fra sine grønne løfter

Med ­Natura 2000-planerne tvinger miljøminister Ida Auken (SF) kommunerne til en dramatisk nedprioritering af den nuværende kommunale naturforvaltning. Danmarks Naturfredningsforening kalder det løftebrud, eksperter er mindre skeptiske.

Emneord:

Inden 2015 skal kommunerne finde 225 mio. kr. til de EU-beskyttede Natura 2000-områder. Sådan lyder miljøminister Ida Aukens (SF) krav til kommunerne i forbindelse med den længe ventede offentliggørelse af naturplanerne.

Dermed er der lagt op til en dramatisk omprioritering af den nuværende danske naturindsats, idet regeringen tager de 225 mio. kr. fra kommunernes nuværende naturforvaltning.

Men omprioriteringen vil ifølge kommunerne føre til en markant forringelse af naturbeskyttelsen uden for Natura 2000-områderne og samtidig efterlade kommunernes lovpligtige myndighedsarbejde ufinansieret.

“Man tager penge fra naturpleje, som i dag er særdeles relevant, og allokerer pengene ind i de her internationalt beskyttede områder og lader det så sejle uden for”, siger Flemming Lehbert Sørensen, natur- og miljøchef i Holstebro Kommune og faggruppeformand i Kommunalteknisk Chefforening.

Med manøvren løber Ida Auken fra løfterne i regeringsgrundlaget, mener Danmarks Naturfredningsforening.

“Det svarer ikke til udmeldingen i regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at naturen skal have et løft, og ikke bare, at man omfordeler fra én slags natur til noget andet med det resultat, at man måske nok lever op til EU-direktivet, men omvendt får problemer med at standse tabet af biologisk mangfoldighed”, siger foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

“En fokusering af indsatsen”
Ifølge økonomichef i Miljøministeriet Mads Leth-Petersen er der tale om “en fokusering af en delmængde af kommunernes midler hen til områder, hvor man vurderer, at behovet er størst”.

I praksis henter ministeriet størstedelen af de 228 mio. kr. ved over tre år at tømme en pulje på omkring 75 mio. kr., som kommunerne hidtil har haft til alt fra ­skovrejsning, naturgenopretning, naturpleje til friluftsprojekter overalt i den danske natur. Til sammenligning dækker Natura 2000-områderne 8,3 pct. af det danske landareal, der er udpeget til at være særlig “gunstig”, når det gælder bevaringsmuligheder.

Kritikere af Natura 2000-planerne har talt om, at Danmark risikerer at blive opdelt i A- og B-natur. Ella Maria Bisschop-Larsen siger:

“Jeg tror, at det, de fleste danskere forstår ved dansk natur, faktisk er det, som kommunerne tager sig af i dag, mens natura 2000-områderne og de arter, der er knyttet hertil, i mange tilfælde ikke vil være særlig genkendelige for den enkelte dansker”.

Seniorforsker ved afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs vurderer omvendt, at det er fornuftigt at give midlerne til Natura 2000-områderne.

“Natura 2000 er et godt sted at starte, fordi områderne er udpeget til at varetage den mest værdifulde og sårbare del af den danske natur. Problemet er dog, at omflytningen udstiller, at der ikke er penge nok til at varetage beskyttelsen og forvaltningen af den natur, som ligger uden for Natura 2000. Der ligger særdeles værdifuld og truet natur også uden for Natura 2000. For mange af habitatdirektivets naturtyper er det mere end halvdelen af de værdifulde områder, som ligger udenfor, men vi ved ikke præcis hvor mange, fordi de aldrig er blevet kortlagt”, siger Rasmus Ejrnæs.

Carsten Rahbek, professor i makroøkologi ved Københavns Universitet, ønsker ikke at udtale sig specifikt om naturplanerne, men peger på, at den danske naturforvaltning hidtil ikke har været særlig effektiv.

“Vi har lavet undersøgelser, der kigger på effektiviteten i den danske naturforvaltning i forhold til biodiversitet, og den er umådelig ringe. Der er en tendens til at røre det hele sammen i en pærevælling. Så hvis det, der foregår nu, er, at det bliver skåret lidt mere ud i pap, hvilke penge der skal gives til hvilke formål, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men det løser selvfølgelig ikke problemet, hvis kommunerne oplever, at de mangler penge til alt muligt”.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen