Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Superfakulteter på vej i København

Medarbejderne er ikke afvisende over for den bebudede fusion af NAT, LIFE, SUND og FARMA. Men sporene fra tidligere fusionsprocesser skræmmer. Forhåbentlig er det alvorligt ment, at ledelsen vil give os mulighed for at sætte vores fingeraftryk på grundlaget for en sammenlægning, siger en tillidsrepræsentant.

Emneord:
Et superfakultet med næsten 3.500 ansatte.

Udsigten til at få endnu større muskler at spille med bliver mødt overvejende positivt af medarbejderne på LIFE og NAT, to af Københavns Universitets fire naturvidenskabelige fakulteter.

De fire dekaner fra NAT, LIFE, SUND og FARMA tog sammen med rektor Ralf Hemmingsen bestyrelsen ved Københavns Universitet på sengen, da de oven på en lang sommerferie fremlagde et forslag om at lægge de fire fakulteter sammen til to.

Omstruktureringen, der kommer, blot fem år efter at universitet var igennem en fusion med Det Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), skal med dekanernes ord styrke de faglige sammenhænge i forskning og uddannelse samt styrke uddannelsernes kvalitet. “Større institutter giver større styrke”, hed det blandt andet i en kommentar fra de fire i Universitetsavisen den 29. september.

Medarbejderne på LIFE kan generelt godt se behovet for at få afklaret strukturen på de to fakulteter efter fusionen. Men sporene fra tidligere fusionsprocesser skræmmer ikke desto mindre.

”Der kan være mange fordele ved at gå sammen i større enheder. Men vi mener også, at ledelsen virkelig skal lægge sig i selen for ikke at begå de klassiske fusionsfejltagelser. En top-down-beslutning uden inddragelse af medarbejdernes viden og erfaring vil være et rigtigt dårligt udgangspunkt for at skabe en god og levedygtig fusion”, siger Thomas Vils Pedersen. Han er lektor ved Institut for Grundvidenskab og Miljø under LIFE og i sin egenskab af AC-fællestillidsrepræsentant for hele fakultetet desuden med i en følgegruppe under universitetets hovedsamarbejdsudvalg, der skal repræsentere medarbejderne i processen frem mod fusionen.

Kultursammenstød
Det er både den nyligt overståede fusion på Aarhus Universitet og et arbejde de sidste par år med at sammenlægge de kemiske fag på Københavns Universitet, som Thomas Vils Pedersen mener, dekanerne bør lære af.
Også DM’s formand, Ingrid Stage, og Leif Søndergaard, der er lektor på Biologisk Institut og AC-fællestillidsrepræsentant, har til flere medier udtrykt deres frygt for endnu en skinproces, hvad angår medarbejderinddragelse, i forbindelse med store strukturforandringer i universitetsverdenen.

“Vores kolleger ved Aarhus Universitet oplevede det, så vidt jeg forstår, som meget kaotisk, at alle kunne komme med indspark til den fremtidige struktur uden at blive hørt i ret mange tilfælde, da det så endelig kom til stykket. Processen med at lægge de kemiske fag i København sammen har været så langtrukken, at det har suget alt for meget energi ud af organisationen. Derfor er vi i følgegruppen meget optaget af at få flere ting på plads, inden toget begynder at køre”, forklarer Thomas Vils Pedersen.

Et opmærksomhedspunkt er ifølge tillidsrepræsentanten vilkårene for den tværfaglige forskning, når det fusionerede fakultet fortsat har adresse forskellige steder i byen. Fx kan flytning af nogle medarbejdergrupper fra LIFE til NAT risikere at have negative konsekvenser for eksisterende tværfaglig forskning på LIFE, pointerer han. Et andet opmærksomhedspunkt er, hvordan undervisningen kan komme til at hænge ordentligt sammen, når både studerende og undervisere også skal bevæge sig rundt. Endelig er der det kultursammenstød, som vil opstå, når NAT og LIFE skal smelte sammen.

“LIFE har en meget anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil, og det er min opfattelse, at vores kolleger på NAT er bange for at få den linje trukket alt for meget ned over hovedet”, siger Thomas Vils Pedersen.

Beslutning inden årsskiftet

Den 14. oktober skal hvert af de planlagte institutter have en grovskitse klar for den kommende institutstruktur. Det er lykkedes følgegruppen under hovedsamarbejdsudvalget at få indføjet en tougers periode efterfølgende, hvor medarbejderne kan studere og kommentere de forskellige udspil. Det er Thomas Vils Pedersen glad for.

“Vi håber på den måde at øge vores indflydelse på det endelige beslutningsgrundlag, og vi håber, at ledelsen mener det alvorligt, når den siger, at vi selvfølgelig kan påvirke grundlaget for fusionen”, understreger han.

Den 3. november skal det endelige forslag være universitetets bestyrelse i hænde. Beslutningen om en fusion skal træffes inden årsskiftet, og 2012 bliver et overgangsår, før den nye struktur træder endeligt i kraft.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen